committee

Regionální rozvoj

Podpora soudržnosti a hospodářského rozvoje

Výbor je rovněž zodpovědný za hodnocení dopadu ostatních politik EU na hospodářskou a sociální soudržnost, aby se zajistilo, že veřejné prostředky budou investovány efektivně a účelně, a za koordinaci strukturálních nástrojů EU.

Skupina EPP podporuje politiku soudržnosti jako strukturální politiku na podporu růstu a hospodářského rozvoje ve všech regionech EU a jako klíčový nástroj EU pro investice do reálné ekonomiky. Je výrazem evropské solidarity a snižuje hospodářské, sociální a územní rozdíly. Je také politikou skutečného a společného evropského zájmu pro zajištění pracovních míst a růstu ve všech evropských regionech.

Hráli jsme vedoucí úlohu při navrhování politiky soudržnosti na období 2014-2020. Výrazně podporuje tematickou koncentraci, díky níž se investice zaměřují na konkrétní cíle a priority, které odpovídají ukazatelům výkonnosti a cílům stanoveným konkrétně pro dané téma, což z politiky soudržnosti činí politiku orientovanou na výkon.

Muž ve stavební čepici a vestě zírá do měřicího přístroje.

Recent activities

Další informace