committee

Zahraniční věci

Posilování vztahů se třetími zeměmi

Výbor pečlivě zkoumá otázky lidských práv ve třetích zemích, ovlivňuje, jak agentury a instituce využívají evropské fondy, a musí podpořit všechny mezinárodní dohody EU před jejich podpisem. V souvislosti s rozšířením EU otevírá a sleduje proces vyjednávání a doporučuje přijetí přístupových smluv.

Společně s Podvýborem pro lidská práva a Výborem pro rozvoj také každoročně uděluje Sacharovovu cenu Evropského parlamentu jednotlivcům a skupinám lidí, kteří zasvětili svůj život obraně lidských práv a svobody myšlení.

Výbor hraje důležitou roli při prosazování, provádění a monitorování zahraniční politiky EU. Každodenně se vyjadřuje k zahraniční a bezpečnostní politice EU a připravuje postoje EP k zahraničněpolitickým otázkám prostřednictvím nezávazných zpráv a usnesení.

Koordinace dialogů za hranicemi Evropy

Výbor rovněž koordinuje práci společných parlamentních výborů a výborů pro parlamentní spolupráci se třetími zeměmi, jakož i práci meziparlamentních delegací, ad hoc delegací a volebních pozorovatelských misí, které spadají do jeho působnosti. Kromě toho si pravidelně vyměňuje názory se zástupci Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a orgánů Evropské komise odpovědných za vnější vztahy a odpovídá za vztahy s OSN a dalšími mezinárodními organizacemi.

Má dva podvýbory: Podvýbor pro lidská práva, který mu pomáhá v otázkách týkajících se demokracie, právního státu a lidských práv, a Podvýbor pro bezpečnost a obranu, který mu pomáhá v otázkách týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropské bezpečnostní a obranné politiky.

Na sloupu stojí historický glóbus

Recent activities

Další informace

Ukrajina (121320)
news
Přečtěte si více
Ukrajina [nid:111647]
news
Přečtěte si více
Řada íránských vlajek před panoramatem Teheránu
news
Přečtěte si více