committee

Ústavní záležitosti

Zájmy občanů na prvním místě

Výbor se rovněž zabývá zlepšením regulace evropských politických stran a nadací. Sleduje, jak jsou prováděny smlouvy EU, a hodnotí, jak dobře Evropská unie a její instituce fungují. V neposlední řadě se výbor zabývá také interinstitucionálními vztahy mezi evropskými institucemi a dohodami, které tyto vztahy upravují, a institucionálními důsledky přistoupení nebo v případě brexitu vystoupení členského státu EU.

Tento výbor se rovněž snaží obnovit důvěru veřejnosti v Evropu tím, že věnuje větší pozornost obavám občanů. S ohledem na to je volební postup do Evropského parlamentu na jednom z předních míst jeho agendy.

Skupina EPP byla hnací silou nedávné modernizace pravidel pro volbu poslanců Evropského parlamentu - první změny od přijetí volebního aktu v roce 1976. Nový zákon zavádí korespondenční a elektronické hlasování a opatření k posílení transparentnosti a důvěry ve volby. Posiluje také povědomí o evropské povaze voleb tím, že zvyšuje informovanost o příslušnosti kandidáta k evropské politické straně.

Mezi další klíčové oblasti, na které se zaměřuje, patří provádění nového statutu evropských politických stran a spolupráce s vnitrostátními parlamenty.

Poslední dílek skládačky evropské vlajky leží na vrcholu hotových dílků.