committee

Ústavní záležitosti

Zájmy občanů na prvním místě

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) odpovídá za zlepšování způsobu, jakým jsou regulovány evropské politické strany a nadace, sleduje provádění Smluv EU a hodnotí fungování EU a jejích orgánů. Dále se zabývá interinstitucionálními vztahy mezi orgány EU a dohodami, jimiž se tyto vztahy řídí.

Výbor se také snaží zvyšovat důvěru veřejnosti v Evropskou unii tím, že důkladně zhodnocuje výsledky konference o budoucnosti Evropy. Členové výboru realizují požadavky občanů, které byly shromážděny na dosud největší vícejazyčné digitální platformě.

Práce výboru zahrnuje také provádění a změny jednacího řádu Evropského parlamentu s cílem zvýšit účinnost a transparentnost EU.

V neposlední řadě výbor usiluje o to, aby evropští občané měli možnost vyjádřit svůj názor. Proto pracuje na modernizaci evropské občanské iniciativy, reformě volebních postupů a posílení spolupráce mezi EU a dalšími institucemi.

Poslední dílek skládačky evropské vlajky leží na vrcholu hotových dílků.

Další informace