committee

Ústavní záležitosti

Obavy občanů klademe na první místo

Výbor rovněž pracuje na tom, jak zlepšit regulaci evropských politických stran a nadací. Sleduje, jak jsou prováděny smlouvy EU, a hodnotí fungování Evropské unie a jejích institucí. Výbor se rovněž zabývá interinstitucionálními vztahy mezi evropskými institucemi a dohodami, kterými se tyto vztahy řídí, a institucionálními důsledky přistoupení států k EU, nebo v případě Brexitu i vystoupení jednoho z členských států.

Tento výbor rovněž usiluje o obnovení důvěry veřejnosti v Evropu tím, že se soustředí na obavy občanů EU. S ohledem na to se procedura voleb do Evropského parlamentu nachází na předním místě jeho programu.

Poslanecký klub ELS byl hybnou silou nedávné modernizace pravidel pro volby poslanců EP – první změny od přijetí aktu o volbách v roce 1976. Nový předpis zavádí poštovní a elektronické hlasování a rovněž opatření k posílení transparentnosti a důvěry ve volbách. Zvyšuje rovněž povědomí o evropské povaze voleb zvyšováním informovanosti o tom, zda je kandidát členem evropské politické strany.

Mezi další klíčové oblasti patří provádění nového statutu evropských politických stran a spolupráce s vnitrostátními parlamenty.