committee

Kultura a vzdělávání

Zlepšování evropských znalostí a kultury

Jeho působnost je poměrně široká, neboť se zabývá otázkami souvisejícími s audiovizuální politikou, kulturními a vzdělávacími aspekty informační společnosti, politikou mládeže a rozvojem politiky v oblasti sportu a volného času a informační a mediální politiky.

Skupina EPP chce posílit hlavní cíl EU: sbližovat lidi. Naše iniciativa DiscoverEU, která byla zahájena v roce 2018, již významně investovala do budoucnosti Evropy, když 15 000 mladých lidí, kteří dosáhli 18 let, poskytla bezplatnou jízdenku, která jim umožní objevovat náš kontinent vlakem.

Podporujeme také všechny projekty Evropského parlamentu zaměřené na zlepšení evropských znalostí a kultury, včetně programu "Erasmus+"pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport; iniciativy "Kreativní Evropa", která podporuje evropská kulturní a tvůrčí odvětví, a programu "Evropa pro občany".

Chlapec stojící se svými spolužáky zvedne ruku.