committee

Kultura a vzdělávání

Zlepšování evropských znalostí a kultury

Jeho záběr je široký, protože má na starost také otázky spojené s audiovizuální politikou a kulturními a vzdělávacími aspekty informační společnosti, politikou péče o mládež, rozvojem politiky sportu a politiky využívání volného času a informační a mediální politikou.

Poslanecký klub ELS chce posilovat hlavní cíl EU: sbližování lidí. Naše iniciativa DiscoverEU, která byla zahájena v roce 2018, již přinesla značné investice do budoucnosti Evropy tím, že poskytla bezplatnou jízdenku pro 15 000 mladých lidí, kteří dosáhli 18 let, aby mohli objevovat náš světadíl při cestě vlakem.

Podporujeme rovněž všechny projekty Evropského parlamentu zaměřené na zlepšení evropských znalostí a kultury včetně programu „Erasmus +“ pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu; iniciativy „Kreativní Evropa“, jež podporuje evropské kulturní a tvůrčí odvětví; a programu „Evropa pro občany“.