committee

Kultura a vzdělávání

Sbližujeme lidi prostřednictvím vzdělávání, kultury a sportu

Skupina ELS usiluje o to, aby se Evropské unii dařilo dosahovat svého cíle „sbližovat lidi“. Domníváme se, že vzdělávání, kultura a sport mají v této snaze zásadní význam.

Ve výboru se věnujeme širokému spektru témat: vzdělávání, propagace kultury, ochraně kulturní rozmanitosti, audiovizuální politice, informační a mediální politice, mládeži a sportu.

Abychom podpořili vzdělávání a mobilitu, zasadili jsme se o zdvojnásobení rozpočtu programu Erasmus+ do roku 2027. Program Erasmus+, který vznikl z iniciativy skupiny ELS v roce 1987, již podpořil mobilitu více než 12 milionů mladých lidí, kteří díky němu získali nové možnosti vzdělávání, sportu a kontaktům s vrstevníky. Naše iniciativa „DiscoverEU“, která byla zahájena v roce 2018, poskytla téměř 30 000 mladým Evropanům starším 18 let příležitost poznávat tento kontinent a jeho bohaté kulturní dědictví. Podařilo se nám také dosáhnout navýšení rozpočtu programu „Kreativní Evropa“, který podporuje mobilitu evropských umělců a ostatních pracovníků v kultuře a umění. Tento program poskytl tolik potřebnou podporu kulturním a kreativním odvětvím během krize způsobené pandemií COVID-19 a v současnosti napomáhá i k zapojení ukrajinských umělců.

Skupina ELS považuje mladou generaci za hlavní prioritu Evropy. V roce 2022, který byl Evropským rokem mládeže, jsme zajistili dalších osm milionů eur na programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Plně podporujeme snahu Evropského parlamentu o to, aby se letošní rok mládeže stal počátkem dlouhodobého procesu řešení problémy, na které se během něj poukazovalo.

Základní práva a svobody jsou rovněž v centru našeho zájmu a pracujeme na připravovaném evropském aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Cílem tohoto aktu je stanovit pravidla na ochranu plurality a nezávislosti sdělovacích prostředků v EU, včetně vytvoření celo-unijních záruk proti politickému vměšování.

V neposlední řadě se skupina ELS snaží zachovat evropský model sportu, který zajišťuje zásady finanční solidarity, udržitelnosti a přístupnosti pro všechny.

Chlapec stojící se svými spolužáky zvedne ruku.

Další informace

a group of people working in a technical workshop
podcast
Přečtěte si více
Hromada novin s kovovým řetězem
news
Přečtěte si více
Male Teacher Asking Students Questions During Seminar
event
Přečtěte si více

3 / 3