committee

Doprava a cestovní ruch

Více investic a méně znečištění

Tento výbor je především zodpovědný za vytváření společné evropské politiky v oblasti železniční, silniční, vnitrozemské vodní, námořní a letecké dopravy. Jeho vliv sahá od stanovení společných pravidel pro dopravu v rámci Evropské unie po rozvoj infrastruktury transevropských sítí. Zabývá se také poštovními službami a cestovním ruchem.

Budeme i nadále vyžadovat přísnější sledování a kontroly s cílem zajistit bezpečnější mobilitu ve všech druzích dopravy. Podporujeme rovněž čistější způsoby dopravy, které způsobují menší znečištění a menší globální oteplování. Čistější způsob dopravy však vyžaduje investice do inovativních technologií a šíření celounijních norem.

Dosáhli jsme značných výsledků. V roce 2011 jsme přijali důležitá opatření v rámci programu pro bezpečnost silničního provozu včetně povinné signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů ve vozidlech. Naše iniciativa DiscoverEU již poskytla 15 000 mladých lidí, kteří dosáhli 18 let, bezplatné jízdenky, aby objevili náš kontinent díky cestování vlakem. A díky našemu úsilí se cestující, jejichž dopravní prostředky měly zpoždění, mohou s odvoláním na nová pravidla, domáhat odškodnění.

Je ovšem třeba dělat mnohem více. Poslanecký klub ELS podporuje všechny projekty EU zaměřené na inteligentnější a propojenější dopravu, včetně transevropské dopravní sítě (TEN-T), která financuje projekty v oblasti silniční, železniční, námořní a vnitrozemské vodní dopravy a letecké dopravy ve všech členských státech EU.

Další informace