Právní záležitosti a vnitřní věci
Žena podepisuje dokument na schránce
Committee Petice

Základní práva a právní stát

Věříme v EU, v níž občané požívají svých základních práv a kde je plně respektován právní stát. Zaměřujeme se na to v naší pracovní skupině pro právní a vnitřní věci, společně s otázkami, jako je migrace, občanské svobody, rovnost pohlaví a ústavní a právní záležitosti.

Naše skupina dosáhla významného pokroku v různých oblastech, jako je zabezpečení evropských hranic, boj proti terorismu a podvodům a zvýšení ochrany obětí. Prosazovali jsme vytvoření Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Frontex), elektronické kontroly občanů překračujících vnější hranice Evropy a zveřejňování záznamů o cestujících v letecké dopravě. Aktualizovali jsme právní rámec pro terorismus a podařilo se nám rozbít sofistikované systémy financování teroristických aktivit.

Dosáhli jsme velkého pokroku na cestě ke společnému evropskému přístupu k imigrační a azylové politice. Soustředíme se také na práva duševního vlastnictví v digitální éře – pro hospodářský růst je totiž nezbytný právní rámec, který zajistí jejich účinnou ochranu online i offline. Ochrana práv duševního vlastnictví v digitálním věku je rovněž jednou z priorit naší agendy.

Předseda

Our position

Svoboda a rovnost

Od fundamentální zásady volného pohybu v rámci EU nelze ustoupit. EU a její členské státy ale musí spolupracovat, aby zabránily jejímu zneužívání. Prioritou je zjednodušení a zvýšení mobility pracovní síly v EU.

Musíme se také zasazovat o práva žen a usilovat o odstranění rozdílů v odměnách a násilí na ženách. Je důležité podpořit snahu o to, aby EU přistoupila k Istanbulské úmluvě o násilí na ženách, a za prioritu považovat práva dětí. Členské státy musí rovněž zaručit práva národnostních menšin a jazykových skupin.

Naše humanitární povinnosti

Evropa má humanitární odpovědnost za ochranu těch, kdo prchají před politickým pronásledováním a občanskými válkami. Je nutné zavést efektivní společný azylový systém a naplňovat stávající pravidla.

Společná azylová a migrační politika by měla upřednostnit přístup občanů EU na pracovní trhy a zvýšit cílenou rozvojovou a humanitární pomoc. EU nemůže tolerovat sociální podvody a sociální dumping. I když respektujeme legální migraci na trh práce, je důležité bránit jejímu zneužívání a rozlišovat mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. V souladu s mezinárodním právem a právem EU musí členské státy vracet nelegálně pobývající ekonomické migranty do jejich zemí původu.

Investice do bezpečnosti

Jednou z našich priorit je boj proti organizovanému zločinu, korupci a terorismu. Abychom zabránili tragédiím, musíme skoncovat s obchodem s lidmi a zvýšit bezpečnost hranic, protože malé země a země na evropském pobřeží čelí velmi specifickým problémům.

Chceme zvýšit bezpečnost evropských hranic. Domníváme se, že Evropa musí zvýšit své finanční, lidské a technické zdroje a zároveň posílit úlohu a pravomoci agentury pro ochranu hranic.

Evropa rovněž potřebuje strategii pro kybernetickou bezpečnost a kyberkriminalitu, která zlepší spolupráci mezi členskými státy, policií a justicí v boji proti trestné činnosti online i offline.

Skupina ELS zdůrazňuje, že je třeba posílit bezpečnost EU, bezpečnost jejích občanů a zvýšit dohled nad činnostmi tajných služeb a nezákonným používáním špionážního softwaru.

Related Position Papers

Publikace picture
publications
Přečtěte si více
Child Rights
publications
Přečtěte si více
Zákon o digitálních službách (DSA)
publications
Přečtěte si více
Rovnost žen a mužů
publications
Přečtěte si více