committee

Rozvoj

Vliv na rozvojovou pomoc EU

Z praktického hlediska je tento výbor pověřen rozhodováním o rozpočtu na pomoc poskytovanou EU a sledováním Evropské komise, Evropské služby pro vnější činnost a všech subjektů, které využívají finanční prostředky EU určené na poskytování pomoci. Pravidelně vede politický dialog, jak na dvoustranné úrovni, tak s příslušnými mezinárodními organizacemi a na meziparlamentních fórech. V tomto dialogu prosazuje demokratické hodnoty, řádnou správu věcí veřejných a lidská práva v rozvojových zemích.

Intenzivně se také snaží o lepší koordinaci působení dárcovských zemí a agentur, a to i pokud jde o dohody o spolupráci s rozvojovými zeměmi. Jednou z priorit poslaneckého klubu ELS v rámci tohoto výboru bylo vytvoření postupů pro poskytování finanční pomoci třetím zemím.

Nad rámec finanční pomoci

Ústředním bodem evropské rozvojové politiky musí být vymýcení chudoby. Pomoc je nutné zaměřit na nejchudší země a nestabilní státy, v nichž je všudypřítomná mimořádná chudoba a pomoc tam může být nejúčinnější.

Jelikož samotná pomoc však nezajistí rozvoj, chceme udělat víc, než poskytovat pomoc. Našimi klíčovými prioritami je rovněž prosazování míru, lidských práv, demokracie, řádné správy věcí veřejných a udržitelného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje. Pravidelně vyzýváme k přijetí konkrétních opatření, která by zajistila slučitelnost vnitřních politik EU v oblasti migrace, obchodu, financí, zemědělství a životního prostředí s globálními rozvojovými cíli, jako jsou rozvojové cíle tisíciletí stanovené OSN.

Poslanecký klub ELS podpořil vytvoření Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, jehož účelem je reagovat na hlavní příčiny migrace poskytnutováním půjček v objemu 3,3 miliardy EUR a zaručením soukromých investic v hodnotě 44 miliard EUR. Ty by měly směřovat do rizikových oblastí, zejména do Afriky, ale i na západní Balkán a Blízký východ.