committee

Rozvoj

Oživení rozvojové spolupráce EU

Z praktického hlediska je tento výbor odpovědný za rozhodování o rozpočtu na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci EU. Současně sleduje, jak Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost využívají unijní finanční prostředky a provádějí politiku EU v těchto oblastech.

Skupina ELS je tím, kdo se nejvíce zasazuje o vytváření účinnějších a na výsledky zaměřených partnerství, která zvyšují dopad naší rozvojové spolupráce. Pravidelně vedeme politický dialog, jak na dvoustranné úrovni, tak s příslušnými mezinárodními organizacemi a na meziparlamentních fórech. V tomto dialogu prosazuje demokratické hodnoty, řádnou správu věcí veřejných a lidská práva v rozvojových zemích.

Myslíme si, že je třeba opustit už poněkud zastaralou mentalitu, která dělí země na „dárce“ a „příjemce“. Namísto toho prosazujeme myšlenku rovnocenných partnerství, v němž obě strany mohou nejen prosazovat vlastní zájmy, ale také stanovit oblasti spolupráce, na kterých mohou pracovat společně. V uplynulém roce již přijala skupina ELS stanovisko ke vztahům mezi EU a Afrikou, které připravuje půdu pro efektivnější a vzájemně prospěšné partnerství.

Vzájemně prospěšné strategické priority

Naše skupina je přesvědčena, že rozvojová spolupráce musí být založena na strategických prioritách a společných zájmech s našimi partnerskými zeměmi. Bez bezpečnosti není rozvoj možný; proto podporujeme posílenou spolupráci EU s rozvojovými zeměmi s cílem posílit bezpečnost a stabilitu a zastavit nucené vysídlování.

Jako křesťanští demokraté trváme na tom, že pokud budou zajištěny správné podmínky, může každý člověk přispět ke zlepšení svých životních podmínek a k rozvoji své komunity jako celku. Naše rozvojová spolupráce by to lidem měla umožnit.

Je proto naprosto nezbytné, abychom podporovali přístup ke kvalitnímu a odbornému vzdělávání a podpořili obchod, investice a vytváření pracovních míst, a vytvořili tak podmínky pro udržitelný hospodářský růst a snižování chudoby. Skupina ELS proto podporuje iniciativu Global Gateway, jejímž cílem je mobilizovat investice soukromého sektoru do infrastruktury v partnerských zemích. Tento nástroje by měl zamezit geopolitické konkurenci v Africe a vytvářet pro Evropu obchodní a investiční příležitosti. Chápeme, že k řešení těch největších výzev, kterým naše partnerské země čelí, nebude nikdy stačit veřejné financování od evropských občanů. Aby byla rozvojová spolupráce efektivnější, potřebujeme posílit partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a mobilizovat soukromý sektor k investicím, které přispějí k udržitelnému hospodářskému růstu a přinesou prospěch Evropě i jejím partnerským zemím.

Cítíme jasnou potřebu, aby se naše rozvojová spolupráce zabývala základními příčinami migrace s cílem výrazně snížit nelegální migraci do Evropy. EU by měla podporovat partnerské země při vytváření příležitostí pro jejich občany, zatímco partnerské země by měly zlepšit spolupráci v oblasti navracení a zpětného přebírání nelegálních migrantů.

Od prvního dne útočné války Ruska proti Ukrajině skupina ELS neustále usiluje o zvýšení humanitární pomoci Ukrajině, poskytování potravin, přístřeší a vzdělávání a záchranu životů nevinných civilistů. Kromě toho se skupina důrazně zasazovala o to, aby byly řešeny katastrofální následky války na rozvojové země. Největším problém jsou nejisté dodávky potravin. Rusko nese odpovědnost za rozpoutání celosvětové potravinové krize, kvůli které se 49 zemí nachází na pokraji hladomoru. Skupina ELS prosazuje, aby se EU postavila do čela globální akce, jejímž cílem by bylo dostat potraviny z Ukrajiny do regionů, které trpí jejich nedostatkem, a současně rozšířit v partnerských zemích místní produkci a podpořit rodinné farmy.

Burkina Faso, žena držící mobilní telefon

Další informace

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Přečtěte si více

1 / 1