committee

Lidská práva

Lidská práva v popředí politiky

Evropská unie se zavázala podporovat demokracii a lidská práva ve svých vnějších vztazích v souladu se svými základními zásadami svobody, demokracie a dodržování lidských práv, základních svobod a právního státu. Tento podvýbor je odpovědný za pomoc Výboru pro zahraniční věci v otázkách lidských práv, ochrany menšin a podpory demokratických hodnot ve třetích zemích v Evropě i mimo ni.

Podpora lidských práv

Úkolem podvýboru je sledovat specializované dialogy a konzultace v oblasti lidských práv, které EU navázala se třetími zeměmi. Každoročně vysílá delegace do míst v Evropě i mimo ni, aby monitorovaly situaci v oblasti lidských práv na místě a navázaly kontakt s širokým spektrem zúčastněných stran.

Od roku 1988 uděluje Evropský parlament každoročně Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, aby ocenil úsilí ve prospěch lidských práv a základních svobod a proti útlaku a nespravedlnosti. Skupina EPP je hrdá na to, že během třicetileté historie této ceny nominovala řadu laureátů, mezi nimiž byli v posledních letech například demokratická opozice ve Venezuele, kubánští disidenti, představitelé Běloruska a zástupci arabského jara.

5 rukou tvoří kruh

Recent activities