committee

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Ochrana práv v Evropě i mimo ni

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci je zodpovědný za ochranu základních práv, soukromí a údajů a za řízení migrace a azylu.

Vzhledem k tomu, že Evropa čelí migrační krizi, jsme přesvědčeni, že odpovědná a fungující evropská migrační politika má zásadní význam. Proto jsme se zasadili o přijetí paktu o migraci. Jeho cílem je zajistit rychlé a spravedlivé postupy pro uprchlíky a ekonomické migranty. Zároveň má posílit spolupráci se třetími zeměmi ve snaze zabránit nelegálním přechodům hranic a podpořit osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a zajistit, aby EU znovu získala kontrolu nad vnějšími hranicemi.

Výbor se také prioritně zabývá otázkami ochrany údajů a soukromí v digitálním věku – zajišťuje spolehlivou ochranu údajů pro občany EU a právní jistotu a důvěru pro podniky. Podpořili jsme přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které Evropanům poskytuje kontrolu nad jejich osobními údaji a zvyšuje konkurenceschopnost EU.

Do působnosti výboru patří také otázky správy společných hranic a azylových pravidel. Cílem je zde prosazovat základní práva a podporovat odpovědné řízení migrace. Naše skupina usiluje o dlouhodobou strategii řízení migrace, která zastaví růst nespokojenosti ve společnosti a podpoří solidaritu mezi evropskými zeměmi.

Výbor se vyjadřuje k technickým otázkám souvisejícím s právními předpisy, spolupracuje s vnitrostátními parlamenty a hájí zájmy Parlamentu u soudu. Hraje tak velmi důležitou úlohu při ochraně práv občanů.

Detail kladívka ležícího na stojanu

Další informace

Detailní záběr na mladou ženu, která dělá gesto stop
news
Přečtěte si více
loď s migranty na palubě
opinion
Přečtěte si více
Portrét lékárníka pracujícího v lékárně
news
Přečtěte si více