committee

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Ochrana práv v Evropě i mimo ni

Do působnosti tohoto výboru spadají takémigrační a azylová pravidla. Skupina EPP požaduje spravedlivější rozdělení a sdílení odpovědnosti za žadatele o azyl mezi členskými státy EU a vyzývá Evropskou komisi, aby doplnila stávající systém o závazný mechanismus.

Výbor se rovněž zabývá otázkami ochrany údajů a soukromí v digitálním věku a řízením společných hranic. Skupina EPP usilovně prosazuje důkladnou ochranu údajů pro občany EU spolu s právní jistotou a důvěrou pro podniky s celkovým cílem zvýšit konkurenceschopnost EU. Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), podporované skupinou EPP, vrací Evropanům kontrolu nad jejich osobními údaji.

Detail kladívka ležícího na stojanu

Další informace