committee

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Ochrana práv v Evropě i mimo ni

Do působnosti tohoto výboru spadají rovněž pravidla týkající se migrace a azylu. Poslanecký klub ELS požaduje spravedlivější rozdělení žadatelů o azyl a sdílení odpovědnosti za ně mezi členskými státy EU a vyzývá Evropskou komisi, aby stávající systém doplnila závazným mechanismem.

Výbor se rovněž zabývá otázkami týkajícími se ochrany údajů a soukromí v digitálním věku a správou společných hranic. Poslanecký klub ELS usiluje o spolehlivou ochranu údajů občanů EU spojenou s právní jistotou a důvěrou pro podniky, přičemž hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost EU. S podporou ELS dává nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropanům zpět kontrolu nad jejich osobními údaji.

Další informace