Poslanecký klub ELS aktivně rozvíjí silné vztahy se všemi parlamentními kluby ELS zastoupenými v národních parlamentech EU. Věříme, že silný politický dialog se stranami v národních parlamentech nám pomůže k tomu, aby EU byla více citlivá k potřebám občanů, a zároveň posílí priority a iniciativy našeho poslaneckého klubu v rámci EU. Tím, že pracujeme společně, vytváříme lepší evropské zákony, překlenujeme vzdálenost s našimi občany a posilujeme evropskou demokracii.

Vztahy s národními parlamenty - logo

Náš poslanecký klub je přesvědčen, že parlamentní uskupení na národní úrovni, které jsou blízké občanům EU, jsou pro demokracii v Evropě klíčové. Proto podporujeme jejich zapojení do politických debat EU.

V oblastech, kde EU nemá výlučnou pravomoc (oblasti, na něž se v současné době nevztahuje právo EU) národní parlamenty zajišťují, že případné právní předpisy EU jsou upřednostňovány před místními nebo vnitrostátními opatřeními podle zásady subsidiarity. Domníváme se, že spolupráce by se měla zaměřit na to, co si myslíme, že má Evropa dělat pro prosperující a bezpečnější budoucnost evropských občanů.

Od samého počátku poslanci ELS uznávají, jak důležité je vést nepřetržitý politický dialog o evropských tématech s poslanci ELS z národních parlamentů. Byli jsme prvním uskupením v Evropském parlamemtu, které zavedlo formální vztahy s poslanci z národních parlamentů v rámci legislativního cyklu. A protože je důležité, aby rozhodnutí o budoucnosti Evropy přijímali politici a politické strany, které nesou přímou odpovědnost, spíše než samotné instituce nebo anonymní byrokrati, jsou tyto meziparlamentní schůze zásadní pro vytváření pevného základu pro budoucí evropskou integraci.

Pravidelně se setkáváme s poslanci národních parlamentů patřících do rodiny ELS a vytváříme mezi nimi a europoslanci síť. Nejdůležitější z těchto meziparlamentních setkání je Summit předsedů národních stran patřících k ELS. Další setkání zahrnují Síť pro záležitosti EU a Síť mladých poslanců.  

Summits of EPP Chairs

Tyto schůzky jsou setkáními předsedů poslaneckých klubů v národních parlamentech a v Evropském parlamentu, kteří patří k ELS. Setkání probíhají dvakrát ročně v Bruselu a jejich cílem je zformulovat jednotný postoj k politickým perspektivám a prioritám a diskutovat aktuální evropská témata. Předseda Evropského parlamentu, předseda Evropské komise a komisaři, kteří patří do politické rodiny ELS, mohou být na schůzky přizváni.

Síť evropských záležitostí

Síť evropských záležitostí sdružuje poslance klubu ELS v Evropském parlamentu a poslance národních parlamentů, kteří ve svých politických skupinách odpovídají za evropské záležitosti. Jsou to buď předsedové, nebo místopředsedové výborů národních parlamentů, které se zabývají evropskými záležitostmi, nebo mluvčí předsedů parlamentních skupin. Scházejí se pravidelně, aby podrobněji diskutovali o stávajících politických otázkách s cílem dále utvářet vzájemné porozumění v rámci skupiny ELS a způsoby spolupráce.

Síť mladých poslanců

Síť mladých poslanců ELS se skládá z poslanců národních parlamentů z politického uskupení ELS a poslanců Evropského parlamentu z klubu ELS ve věku do 40 let v době, kdy byli zvoleni. Tato síť založila populární výměnný program pro poslance národních parlamentů s názvem Program Erasmus pro mladé poslance, který jim umožňuje strávit čas v poslaneckém klubu ELS a rozšířit svoji informační síť a znalosti o Evropské unii. Mladí poslanci jsou aktivní v diskusi o budoucnosti Evropy.

Outreach News

Skupinová fotografie předsednictví skupiny EPP
news
Přečtěte si více
Zasedání skupiny EPP
news
Přečtěte si více
Putin v hlavě Stalina
news
Přečtěte si více
EPP Vision for Agriculture in Europe
event
Přečtěte si více
Food security (117298)
event
Přečtěte si více