History

Přečtěte si, jak rodina ELS utvářela historii evropské integrace. Zjistěte, jak v době výzev, kterým Evropa čelí, ctíme tento odkaz a zůstáváme věrni svým přesvědčením: jednotné Evropě založené na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, lidských práv, právního státu, solidarity a subsidiarity.

Sjednocujeme Evropu od roku 1953

Po skončení druhé světové války mělo několik čelních politiků, francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, německý kancléř Konrad Adenauer a italský premiér Alcide de Gasperi, prozíravost a odvahu znovu vybudovat Evropu založenou na míru. Učinili první zásadní kroky vedoucí k uskutečnění myšlenky sjednocené Evropy, vytvořili Evropské společenství uhlí a oceli. V rámci Společného shromáždění Evropského společenství uhlí byl náš poslanecký klub založen 23. června 1953 pod někdejším názvem Křesťansko-demokratický klub.

Politici, kteří přišli po této první generaci, se zaměřili na vytváření evropské integrace potřebné pro rozsáhlý jednotný trh. Jak se integrace Evropy prohlubovala, vyvíjely se také její instituce včetně Evropského parlamentu ]. V roce 1979 proběhly do Evropského parlamentu poprvé přímé všeobecné volby. Při této příležitosti se náš klub přejmenoval na poslanecký klub Evropské lidové strany.

Inspirován myšlenkou znovusjednocení po pádu Berlínské zdi a pádem komunismu podpořil poslanecký klub ELS vznik pluralitních demokracií. Ve volbách v celé Evropě následně vyhrály nekomunistické strany hlásící se k hodnotám pravého středu. Tím jsme se po volbách v červenci 1999 stali největším klubem v Evropském parlamentu.

Jak se měnil náš elektorát a náš poslanecký klub se rozrostl o umírněná i konzervativní politická uskupení ze skandinávských zemí a ze střední a východní Evropy, měnila se i naše politická filozofie. V období 1999–2009 také klub změnil svůj název a stal se poslaneckým klubem Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) a Evropských demokratů. V červnu 2009 jsme se vrátili k názvu poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté).

Medaile Roberta Schumana

Přečtěte si více o medaili pro významné osobnosti, které se ve své veřejné činnosti a díky osobní angažovanosti zasloužily o sjednocení Evropy, prosazování míru, demokracie a lidských hodnot.

Archiv poslaneckého klubu ELS

Kontaktujte náš tým pro více informací o historii poslaneckého klubu ELS od jeho založení v roce 1953 a o jeho roli v utváření Evropy, jak ji známe dnes.