Demokracie a mír v Evropě nejsou samozřejmostí a jejich udržení vyžaduje úsilí. Evropa čelí vnějším výzvám v podobě globalizace, protekcionismu a obchodních válek, terorismu a dalších hrozeb našemu způsobu života. Čelí však i interním problémům, jako jsou protievropské nálady těch, kteří již neveří v evropský projekt jako nejlepší prostředek pro zajištění míru a demokracie na našem kontinentu, tak jak tomu bylo od druhé světové války. Ve světě, kde žádný stát není dostatečně silný, aby unesl tíhu rozhodnutí, která ovlivní jeho vlastní budoucnost, Evropa potřebuje znovu objevit výhody, které přináší, a obhajovat své hodnoty. Pro to potřebujeme jednotnou Evropskou unii. Lepší a ambicioznější Evropskou unii.

Naše postoje

Economy, jobs & environment working group image

Právní záležitosti a vnitřní věci

Legal & home affairs working group image

Hospodářství, zaměstnanost a životní prostředí

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, zemědělství a regionální fondy

Foreign affairs working group image

Zahraniční věci