Pracovní pozice

Uvažujete-li o profesní dráze v evropských orgánech, můžete zvážit práci v poslaneckém klubu ELS.

Přijímáme a rozvíjíme ambiciózní lidi odhodlané rozvíjet Evropskou unii a podporovat politickou integraci Evropy. Naší prací je pomáhat poslancům poslaneckého klubu ELS v  Evropském parlamentu, největšího a nejvlivnějšího poslaneckého klubu.

Naši specializovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podporují poslance během jejich práce podle aktuální agendy poslaneckého klubu a parlamentu. Zaměstnáváme politické poradce s odbornými znalostmi týkajícími se spletitého fungování Evropské unie a odborníky na komunikaci, kteří se starají o to, aby se poselství klubu šířilo tradičními způsoby i online cestou. Kolegové z oddělení lidských zdrojů, finančního oddělení a oddělení IT služeb nám poskytují moderní nástroje pro efektivní práci.

Naši kolegové pocházejí ze všech členských států EU i z kandidátských zemí. Kolem 300 smluvních a dočasných zaměstnanců spadá zároveň pod evropskou veřejnou službu.

 

2 zaměstnanci v tričkách s nápisem "zaměstnanec" držící balónky na dnech otevřených dvěří Evropského parlamentu

Našimi zaměstnanci jsou:

Dočasní zaměstnanci

Většina našich zaměstnanců je dočasných s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Jsou přijímáni na základě výběrových řízení, jejichž součástí jsou písemné i ústní zkoušky. Volná místa na tyto pozice jsou zveřejněna níže.

Smluvní zaměstnanci

Poslanecký klub má řadu smluvních zaměstnanců. Tito kolegové jsou zpravidla vybíráni ze seznamu vhodných uchazečů vytvořeného na základě podrobných pohovorů před výběrovou komisí. Maximální doba trvání jejich smlouvy jsou 6 roky.

Úředníci

Sekretariát poslaneckého klubu má mezi svými zaměstnanci i několik úředníků z evropských orgánů, především z Evropského parlamentu, kteří byli k sekretariátu poslaneckého klubu ELS přiděleni.

Sekretariát poslaneckého klubu ELS je politickým sekretariátem fungujícím na základě nejvyšších profesionálních standardů. Vítáme ve svých řadách kulturní rozmanitost, pracujeme v mezinárodním prostředí a téměř vždy ve více než jednom jazyku. Podporujeme uznání za odvedenou práci a spolupráci mezi kolegy. Pro osobní rozvoj je zaměstnancům nabízeno profesionální školení.

 

Seznam volných míst

Více na   anglická verze  na této stránce pro zobrazení aktuálních volných pozic

Co se děje v zákulisí

Nahlédněte do zákulisí prostřednictvím těchto fotek poslanců v neformálním prostředí. Zjistěte sami, že každodenní práce poslance Evropského parlamentu není jen o diskusích, hlasování a zasedání výborů. Objevte také, jak poslance v práci podporuje náš sekretariát.