committee

Bezpečnost a obrana

Udržování stability v sousedství EU

Tento podvýbor prakticky napomáhá Výboru pro zahraniční věci v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropské bezpečnostní a obranné politiky. Kontroluje subjekty a politiky rozhodující o bezpečnosti a obraně. Podporuje rovněž snahu EU přispívat k udržování míru a stability na Balkánu, v jižním Kavkaze, v Africe a na Blízkém východě.

Podvýbor se zabývá především vojenskými a obrannými záležitostmi.

Úsilí o vytvoření evropské obranné unie

Cílem poslaneckého klubu ELS je, aby orgány a instituce EU a její členské státy dostály svému závazku, kterým je zvyšování bezpečnosti evropských občanů. Domníváme se, že členské státy EU musí více spoluprácovat a koordinovat sovji činnost v oblasti obrany. Chceme-li zajistit mír, musíme být  připraveni jednat rychle a rozhodně. K tomu napomůže budoucí evropská obranná unie.

Zřízení evropské obranné unie, v níž by členské státy sladily své strategie, nalezly společný pohled na  hrozby a mohly tak vytvořit společnou kapacitu pro vyhodnocování situace, je naší prioritou. Vypracovali jsme strategii pro její budoucí fungování a i nadále prosazujeme vytvoření plánu, který by obsahoval realistické a praktické kroky k jejímu zřízení. Z finančních prostředků EU jsme rovněž zajistili 500 milionů EUR na výzkum a vývoj v oblasti obrany.

Recent activities