committee

Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců a potravinová bezpečnost

Bezpečnost potravin a dlouhodobá odolnost zemědělství EU jsou hlavními prioritami skupiny ELS a členů Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Usilujeme o to, aby Zelená dohoda byla férové a ekologicky, sociálně i ekonomicky udržitelná.

Skupina ELS se snaží dosáhnout toho, aby zemědělská politika EU byla silnější a bylo na ni poskytováno odpovídající financování. Důležité je také podporovat nové, udržitelné metody k zajištění lokální produkce potravin v rodinných zemědělských podnicích v Evropě. A podporu potřebují i mladí zemědělci, aby bylo možné udržet produkci potravin v Evropě. Budování odolnosti naší produkce potravin má zásadní význam v době, kdy válka, kterou Rusko zahájilo na Ukrajině, vnesla do celého potravinového řetězce turbulence a nejistotu.

Kromě legislativní činnosti výbor rovněž sleduje provádění SZP a další záležitosti, a to v úzké spolupráci s Komisí a Radou a dalšími institucemi EU a zainteresovanými stranami.

Muž na pšeničném poli stojí před traktorem.

Další informace