committee

Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců a zajištění bezpečnosti potravin

Kromě legislativní činnosti výbor rovněž sleduje provádění SZP a otázky, jako je zabezpečení potravin, a to v úzké spolupráci s Komisí a Radou a dalšími institucemi EU a zainteresovanými stranami.

Poslanecký klub ELS usiluje o silnější zemědělskou politiku EU s odpovídajícím financováním a novými, udržitelnými metodami k zajištění lokální produkce potravin v rodinných zemědělských podnicích v Evropě. Naší prioritou je i podpora mladých zemědělců v zájmu zachování evropské produkce potravin.

Rovněž podporujeme 600 000 včelařů z EU. Vyzýváme k přijetí opatření proti pančování medu a k vědecky podloženému přístupu k vydávání povolení pro různé chemické látky, které mohou mít vliv na zdraví včel.

Další informace