committee

Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců a ochrana potravinové bezpečnosti

Kromě legislativní činnosti výbor také sleduje provádění SZP a další důležité otázky, jako je potravinová bezpečnost, a to v úzké spolupráci s Komisí a Radou a dalšími institucemi EU a zúčastněnými stranami.

Skupina EPP bojuje za silnější zemědělskou politiku EU s odpovídajícím financováním a novými udržitelnými a účinnými metodami, které zajistí místní produkci potravin v evropských rodinných farmách a podpoří mladé zemědělce, aby byla zajištěna budoucnost evropské produkce potravin.

Podpořili jsme také 600 000 včelařů v EU tím, že jsme vyzvali k přijetí opatření k zastavení falšování medu a k jasnému a vědecky podloženému přístupu ke správě povolení pro různé chemické látky, které mohou ovlivnit zdraví včel.

Muž na pšeničném poli stojí před traktorem.

Další informace