committee

Daňové záležitosti

Podvýbor pro daňové záležitosti (FISC), zřízený Hospodářským a měnovým výborem (ECON), se bude zabývat všemi daňovými otázkami.

Na práci podvýboru budou mít dopad především zdanění digitálního světa. Způsob dnešního korporátního zdanění jezávislý na fyzické přítomnosti společností. Tato závislost však není v současné digitální éře nadále vhodná. V ideálním případě potřebujeme mezinárodní spolupráci v OECD, pomocí které bychom dosáhli jednotného způsobu zdanění např. velkých technologických společností z USA, jako jsou Google, Amazon, Facebook a Apple. Pokud však nebude možné dosáhnout širší mezinárodní dohody, měli bychom být také připraveni přijmout řešení v Evropské unii. Zvláštní pozornost bude v rámci činnosti podvýboru věnována i boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a finanční transparentnosti pro daňové účely.

Podvýbor pro daňové záležitosti má 30 členů, z nichž 8 je členy poslaneckého klubu ELS.

FISC