committee

Daňové záležitosti

Daňové úniky a podvody

Problematice daní se věnuje podvýbor pro daňové záležitosti (FISC), který vznikl v rámci Hospodářského a měnového výboru (ECON). Jeho mandát se soustředí zejména na boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

Pokud chceme zvyšovat konkurenceschopnost na jednotném trhu, vytvářet pracovní příležitosti a stimulovat hospodářský růst, je nezbytné, aby mezi členskými státy probíhala férová, loajální a transparentní daňová soutěž. Podvýbor FISC proto ve své činnosti zaměřené na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování provádí množství různých aktivit: zve na své schůze odborníky na danou oblast, pořádá diskuse s ministry a poslanci národních parlamentů, organizuje pracovní cesty a vydává návrhy doporučení.

K nejdůležitějším prioritám naší skupiny patří přijetí nové globální dohody o dani z příjmu právnických osob, o níž se nyní jedná v OECD. Pokud bude dohoda přijata, budou nadnárodní společnosti povinny platit daně tam, kde vytvářejí svůj zisk, a nikoli kde mají oficiální sídlo. Minimální výše korporátní daně by měla činit 15 %. Dohoda ale musí být uplatňována proporcionálním a kompetitivním způsobem, aby byla zachována integrita jednotného trhu.

Skupina ELS stojí v čele úsilí o vyřešení důležitých otázek týkajících se daní v digitálním světě. Naše daňové systémy se dosud do značné míry orientují podle toho, kde se poplatník fyzicky nachází. V digitálním věku, ve kterém dnes žijeme, to však už není příliš smysluplné.

FISC