committee

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Budování udržitelné Evropy

Jednou z našich hlavních priorit je boj proti změně klimatu. Podporujeme proto společné úsilí členských států EU o snižování emisí skleníkových plynů, včetně emisí z využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. Usilujeme o pokrok při budování oběhového hospodářství a o aktualizaci právních předpisů o odpadech.

Kromě životního prostředí nám leží na srdci zejména zdraví. Podporujeme různé programy a akce, jejichž cílem je zlepšovat zdraví obyvatelstva, mimo jiné programy týkající se farmaceutických a kosmetických přípravků. Od doby koronavirové pandemie prosazujeme, aby v Evropě vznikla silnější „zdravotní unie“, která by byla lépe připravena reagovat na výzvy naší doby v této oblasti.

A konečně nám velmi záleží na tom, aby potraviny a léky byly bezpečné a dostupné pro všechny evropské občany.

Soustavně se zasazujeme o to, aby byly přijaty právní předpisy na ochranu před riziky pro lidské zdraví, jako je například antimikrobiální rezistence, která je v Evropské unii příčinou úmrtí přibližně 35 tisíc osob ročně.

Osoba drží před zeleným tričkem skleněný glóbus.

Další informace

MEPs Peter Liese and Tomsilav Sokol on set
podcast
Přečtěte si více
Podcast picture
podcast
Přečtěte si více
Laboratorní technik se dívá do mikroskopu při zkoumání genomového vzorku během výzkumu v laboratoři.
news
Přečtěte si více
Portrét lékárníka pracujícího v lékárně
news
Přečtěte si více