committee

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Budování udržitelné Evropy

Boj proti změně klimatu je jedním z hlavních bodů naší agendy. V praxi podporujeme sdílené úsilí členských států EU o snížení emisí skleníkových plynů, a to i pokud jde o využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví. Zaměřujeme se také na prosazování oběhového hospodářství a revizi právních předpisů o odpadech.

Kromě otázek životního prostředí se zabýváme také otázkami veřejného zdraví, podporou programů a konkrétních opatření v oblasti veřejného zdraví a farmaceutických a kosmetických výrobků.

Poslanci ELS jsou odhodláni zajistit, aby byly potraviny pro evropské občany bezpečné. Bojovali jsme za jasné označování a nadále podporujeme bezpečnost potravin a veterinární právní předpisy týkající se ochrany před riziky pro lidské zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby.

Další informace