Naše sesterské organizace

Při zakládání jednotlivých nadací a networků poslaneckého klubu ELS jsme vycházeli především z myšlenky překročit rámec legislativní činnosti a vytvořit prostor pro dialog lidí středopravého politického smýšlení v EU i mimo ni. Tyto nadace a networky byly pověřeny rozličnými úlohami a samostatnou řídící strukturou pro dosažení vlastních strategických úkolů.

Síť evropských myšlenek

Otevřený celoevropský středopravý think-tank o evropské politice, který má za cíl podporovat nové pohledy na hlavní výzvy, kterým čelí země Evropské unie. Svou činnost zahájil v létě 2002 a v současné době má kolem šesti set členů, tvůrců politik a veřejného mínění, z celé Evropské unie. Setkávají se zde politikové, obchodníci, akademičtí pracovníci, političtí poradci, pracovníci think-tanků, novináři a zástupci občanské společnosti a rovněž externí nestraničtí odborníci a komentátoři.

Nadace Roberta Schumana

Conceived by German CDU politician and then Chair of the EPP Group, Egon A. Klepsch, the Foundation was set up in 1989 to support democracy in Europe. Comprising EPP members, the Foundation supports democracy in Latin America, Africa and, above all, Central, South-Eastern and Eastern Europe. Its ‘Stagiaire Programme’ offers one-month traineeships in the European Parliament to young people with centre-right values.

Institut Roberta Schumana

The Institute is the European educational centre for politicians and parties belonging to the political family of the EPP, promoting the idea of a united Europe and the basic values of the EPP. It has been offering education and training to active and future politicians of the parties belonging to the EPP family, as well as organising conferences on actual regional issues, since 1995.