committee

Právní záležitosti

Ochrana evropského práva a práv občanů

Výbor má různé pravomoci, mimo jiné se zabývá statutem poslanců a služebním řádem, otázkami spojenými s výsadami a imunitami poslanců a ověřováním jejich pověřovacích listin. Přijímá opatření na podporu soudní a správní spolupráce v občanských věcech, zabývá se odpovědností za škody na životním prostředí a sankcemi za poškozování životnímu prostředí. Zajišťuje také ochranu práv a výsad Evropského parlamentu z právního hlediska.

Výbor usiluje o to, aby evropské podniky nebyly nadměrně zatěžovány byrokracií, pokud jde o povinnosti náležité péče a podávání nefinančních zpráv podniků. Pokud jde o regulaci umělé inteligence, naším hlavním cílem je, aby v této oblasti stály na prvním místě zájmy člověka a aby byly pečlivě posouzeny zejména otázky odpovědnosti.

Výbor se zaměřuje otázky mezinárodního práva soukromého týkající se manželských věcí, rodičovské zodpovědnosti a práv péče o dítě (včetně únosů dětí) a řízení o drobných pohledávkách.

Pomáhá také Parlamentu utvářet své postoje k technickým otázkám týkajícím se legislativy a hájí zájmy Parlamentu před soudem.

Souhrnně lze říct, že výbor se věnuje ochraně evropského práva, podpoře podnikání a technologických inovací a ochraně zájmů a práv evropských občanů.

Spravedlnost se zavázanýma očima nese své váhy.

Další informace

Chránit novináře
news
Přečtěte si více
Svoboda projevu [nid:44933]
news
Přečtěte si více
Zprávy picture
news
Přečtěte si více

4 / 4