committee

Právní záležitosti

Ochrana evropského práva a ochrana práv Evropanů

Mezi jeho další úkoly patří mimo jiné statut poslanců a služební řád úředníků, pokud se týká výsad a imunit a mimo jiné i ověřování pověřovacích listin poslanců. Výbor rovněž přijímá opatření týkající se soudní a správní spolupráce v občanských věcech, zabývá se odpovědností za škody na životním prostředítresty za trestné činy proti životnímu prostředí a zajišťuje ochranu práv a výsad Evropského parlamentu z právního hlediska.

Pokud jde o duševní vlastnictví, výbor usiluje o to, aby změny pravidel EU v oblasti ochranných známek, obchodních tajemství a budoucnosti autorských práv odpovídaly potřebám evropských podniků a občanů. Pokud jde o právo obchodních společností, jeho hlavní prioritou je zajistit, aby obstála nová pravidla úpadkového řízení, a také nové návrhy týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem, které podpoří malé a střední podniky v Evropě.

Výbor se zároveň zaměřuje na občany, rodiny a podniky, a to v souvislosti s nadcházejícím přezkumem předpisů mezinárodního práva soukromého ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (včetně únosu dítěte) a řízení o drobných nárocích.

Výbor také pomáhá Parlamentu vypracovat stanoviska k řadě velmi odborných otázek týkajících se legislativy, k postojům vnitrostátních parlamentů a ochraně zájmů Evropského parlamentu u soudu.

Recent activities

Další informace