Mezikulturní dialog

Náboženské instituce hrají zásadní úlohu při řešení konfliktů a přispívají k sociálnímu smíru tím, že pomáhají vytvářet, sdělovat a chránit společenské hodnoty. Mají značný přímý i nepřímý vliv na společnost; když hovoříme o církvích, mluvíme také o stovkách milionů věřících.

Potřebujeme pochopit myšlenky a aktivity náboženských organizací v otázkách, jako jsou sociální napětí, migrace a vzdělávání. Musíme se se zástupci náboženských skupin vést dialog a přitom vzájemně uznávat svou nezávislost. V Evropském parlamentu jsme jediným poslaneckým klubem, který vede dlouholetý dialog s pravoslavnou, katolickou, protestantskou, muslimskou a židovskou vírou.

Nektarios Ioannou, zástupce Ortodoxních církví v EU, hovoří s Emmanuelem Pisanim, ředitelem Institutu pro vědy a teologií náboženství při Katolickém institutu v Paříži


Svoboda náboženského vyznání je základním právem. Jsme přesvědčeni, že musíme toto právo bránit a otevřeně diskutovat o otázkách, které se jej týkají. Musíme hledat příležitosti k dialogu a spolupráci s dotyčnými náboženskými komunitami.

Našich výročních konferencí o náboženském dialogu se pravidelně účastní několik stovek lidí, včetně poslanců Evropského parlamentu, vedoucích náboženských představitelů, zástupců vlád, nevládních organizací, hostů a zainteresované veřejnosti. Tyto diskuse projednávají aktuální otázky týkající se mezikulturního dialogu a dialogu mezi náboženstvím a politikou.

Kromě toho neustále posilujeme naši spolupráci s vysoce respektovanými odborníky z církví prostřednictvím dalších veřejných a interních setkání.

Interreligious Dialogue News