Svet je v fazi globokih sprememb: digitalizacija, globalizacija, migracije, demografski razvoj, novi varnostni izzivi. Te spremembe vplivajo tudi na Evropo, do točke, kjer je evropski projekt izpodbijan tako od znotraj kot od zunaj. Merilo, s katerim bo Evropska unija ocenjena, je njena zmožnost reševanja teh izzivov in izboljšanja vsakdanjega življenja ljudi. Izreden napredek smo dosegli pri vprašanjih, ki zadevajo Evropejce: varovanje naših meja, boj proti terorizmu, spodbujanje naložb in ustvarjanje delovnih mest. Ampak moramo ostati ambiciozni - in to bomo.

Boj proti terorizmu

Bili smo prva politična sila, ki je razumela nujnost obogatitve evropske varnostne infrastrukture, ki je delovala tako, da je sprejela ukrepe za preprečevanje terorističnih napadov in spodbujala integracijo ter se borila proti radikalizaciji.


Dostopna energija in boj proti podnebnim spremembam

Evropa je imela vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Ne smemo izgubiti zagona. Zmanjšati moramo emisije toplogrednih plinov ob zagotavljanju konkurenčnosti naših podjetij in vlaganju v obnovljive vire energije.


Inovacije

Evropa mora spet postati vodilna v inovacijah in v digitalni revoluciji, ki že preoblikuje našo industrijo in gospodinjstva. Toda evropski model inovacij mora temeljiti na ljudeh, ki oblikujejo ideje za ljudi. Temeljiti mora na vrednotah, ne na algoritmih ali avtoritarnih odlokih.


Ljudje v središču digitalnega gospodarstva

Zavedajoč se potenciala digitalnega gospodarstva za rast in ustvarjanje delovnih mest, vodimo prizadevanja za ustvarjanje okolja, v katerem lahko digitalno gospodarstvo uspeva, nudi širšo izbiro potrošnikom in spodbuja socialno vključenost.


Naložbe za več delovnih mest

Naša prizadevanja za boj proti gospodarski krizi s trdnimi javnimi financami in strukturnimi reformami so delovala. Zdaj moramo vlagati v ustvarjanje delovnih mest, odstraniti ovire za enotni trg, reformirati banke in zagotoviti stabilen euro.


Obramba EU

S pojavom hibridne vojne, kibernetskih napadov, novih oblik terorizma in širjenja jedrskega orožja se Evropa sooča s svojo največjo grožnjo od hladne vojne. Evropa mora odrasti in prenehati računati na ZDA, ko gre za lastno varnost.


Podpora za naše kmete

Zavezani smo k krepitvi trajnostne, konkurenčne in poštene SKP, da bi naši kmetje lahko nadaljevali s proizvodnjo visokokakovostne hrane v poštenih razmerah in tako ohranili naša edinstvena podeželska območja.


Pomoč malim podjetjem, da bodo uspešna

Mala in srednja podjetja spodbujajo naše gospodarstvo, ustvarjajo delovna mesta in prinašajo nove izdelke in storitve na trg. Želimo zagotoviti, da zakonodaja EU ne bo ovirala njihove poti in da bodo dobili finančna sredstva, ki jih potrebujejo za "začetek" in povečanje obsega.


Pravičen dogovor za Evropo

Evropski način življenja se sooča z novimi izzivi: konkurenca, ki temelji na nizkih socialnih in okoljskih standardih v tretjih državah, sprememba načina dela, ki je prišla z digitalnim razvojem, davčne prakse. Socialno tržno gospodarstvo je še vedno najbolje opremljeno, da se odzove na te težave.


Priložnosti za mlade Evropejce

Mladim podjetnikom želimo omogočiti prihodnost, vlagati v programe izobraževanja, ki jim bodo nudili znanja, ki jih potrebujejo na razvijajočem se trgu dela, in pomagati pri odstranjevanju ovir pri uvajanju novih inovativnih idej na trgu dela.


Prosta in pravična trgovina

1 od 7 delovnih mest v EU je odvisno od trgovine z zunanjim svetom. Močno smo zavezani k odprtemu, večstranskemu sistemu svobodne in pravične trgovine, ublažitvi revščine in ustvarjanju priložnosti za Evropejce.

publications 19.02.2019

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

EU ima vodilno vlogo na področju proste in pravične svetovne trgovine. To d...


Varne meje

Potovanje brez potnih listov v EU je zagotovljeno le, če ves čas vemo, kdo prečka naše zunanje meje. Za varovanje naših zunanjih mej smo si prizadevali zato, da bi Evropejci še naprej uživali svoboščine, ki so jih navajeni.


Stališča

STALIŠČE SKUPINE 07.07.2021

Dokument o stališču skupine ELS: evropska strategija o oskrbi

Dajanje in prejemanje oskrbe je v Evropi stalnica, ki je blizu mnogim Evropejcem....

STALIŠČE SKUPINE 15.03.2021

Dokument o Stališču Skupine ELS o otrokovih pravicah

I. Uvod „[...] Unija podpira in spodbuja svoje vrednote in interese ter prispeva k zaščiti svo...

STALIŠČE SKUPINE 10.03.2021

Odnosi med EU in Kitajsko

„Da bi imeli načela, najprej potrebujete pogum.“ Kitajski pregovor Starodavni kitajski cesarji so trdili, da njihova vladavina temelji na nadn...

STALIŠČE SKUPINE 09.03.2021

Prihodnost krščanske demokracije

Živimo v času svetovnih kriz. Zaradi dolgoročne gospodarske krize se pojavlja vse več pomislekov o globalizaciji. Hkrati se spo...

STALIŠČE SKUPINE 10.09.2020

Dokument o stališču politične skupine ELS o reformi SKP

Skupina ELS je in bo še naprej glasnica in zagovornica evropskih kmetov in naših podeželskih sk...

Za kaj si prizadevamo

Economy, jobs & environment working group image

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Legal & home affairs working group image

Pravne in notranje zadeve

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Foreign affairs working group image

Urejanje zunanjih zadev

VRH