Naše prednostne naloge

Seznanite se s prednostnimi nalogami v programu Evropske ljudske stranke za modernizacijo, s katerimi želimo ustvariti združeno, varno in družbeno odgovorno Evropo. Poskrbeti želimo, da bo imel vsak Evropejec, ne glede na svoje ozadje, poštene možnosti za preživljanje in sprejemanje evropskega načina življenja.

Program Evropske ljudske stranke za modernizacijo: Evropa, ki varuje vse svoje državljane

Evropski varnostni pakt

Evropa, ki oblikuje prihodnost

Evropa za ljudi

Evropa, ki združuje ljudi

Varnost: evropski varnostni pakt

122197

V nemirnem svetu, ki ga pestijo vojne, pandemije, porast kriminala in kibernetske grožnje, pozivamo k evropskemu varnostnemu paktu za Evropo, ki varuje svoje državljane. Vemo, kaj je treba storiti, zdaj pa je čas, da ukrepamo. Potrebujemo skupno evropsko obrambo, ki je združljiva z Natom, in naložbe v obrambne tehnologije prihodnosti. Bolje moramo zaščititi zunanje meje, upravljati migracijske tokove in zagotoviti notranjo varnost v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter vesoljskim in kibernetskim grožnjam. Evropa mora zaradi novega geopolitičnega ustroja zaščititi svoje interese z razumevanjem in krepitvijo svoje vloge v svetu ter nastopati enotno na svetovni ravni. V naslednjem zakonodajnem obdobju želimo oblikovati evropski varnostni pakt, ki bo zaščitil vse evropske državljane.

Dodatne informacije

Energija, delovna mesta in konkurenčnost: Evropa, ki oblikuje prihodnost

122196

Evropejci in Evropejke ne pričakujejo le Evrope, ki jih varuje, temveč tudi ambiciozno Evropo, ki prevzema vodilno vlogo in oblikuje današnji svet. ELS je Evropo vodila že od njenega začetka. Sedaj jo želimo popeljati še korak naprej. Evropsko socialno tržno gospodarstvo omogoča hitro delovanje Evrope, pri čemer nihče ne sme biti zapostavljen. Uspešni smo, ker smo premagali ovire, ki so nam stale na poti – začeli smo s premogom, nadaljevali s tovornimi ladjami, sedaj pa poslujemo s podatki. Evropa lahko tudi izkoristi naslednji digitalni val in postane svetovno vozlišče za tehnološke inovacije. Ta priložnost nosi veliko odgovornost, saj moramo ustvariti kakovostna delovna mesta, okrepiti partnerstva z demokracijami po svetu in zaščititi neodvisnost. Izkoristiti moramo potencial Evrope za oblikovanje boljše prihodnosti.

Dodatne informacije

Kakovost: Evropa za ljudi

122195

Evropo gradimo z roko v roki. V težkih časih je treba državljanom ponuditi to, kar jim je resnično pomembno. Evropa mora v življenje ljudi prinesti prave spremembe. Poskrbeti želimo, da bodo vsi imeli dostop do dobrega zdravstva ne glede na to, kje živijo. Želimo ambiciozno podnebno politiko, ki povezuje vse ljudi in ki bo naslednjim generacijam zapustila boljši planet. Želimo najboljše inovacije in najučinkovitejše tržne mehanizme, s katerimi bo Evropa lahko razvijala zamisli, orodja in izdelke, ki bodo spremenili svet. Svetovne podnebne cilje pa lahko dosežemo le s povezovanjem, pri čemer nam bosta najbolj v korist inovativnost in naše socialno tržno gospodarstvo. Zato med drugim podpiramo evropska podjetja, kmete in ribiče ter zagotavljamo njihovo konkurenčnost, pogoje za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in dostop do cenovno dostopne hrane za vse Evropejce. Poskrbeti moramo, da bosta podjetništvo in raziskave z roko v roki izboljševala življenja ljudi. Zgraditi želimo Evropo, ki bo zagotavljala tisto, kar zares šteje: blaginjo ljudi, trajnostno prihodnost in neomejene priložnosti.

Dodatne informacije

Solidarnost: Evropa, ki združuje ljudi

122194

V prihodnosti si želimo ponovno obuditi solidarnost med narodi, ki bi segla preko evropskih meja. Želimo si Evropo, ki bi skrbela za vse in ščitila najranljivejše v naši družbi. Pri Evropski ljudski stranki si zato prizadevamo za povezovanje konkurenčnosti in gospodarskih priložnosti z močnim občutkom družbene solidarnosti in odgovornosti. Solidarnost ni ovira, temveč gonilo rasti – gre za pojma, ki sta medsebojno soodvisna. Verjamemo v Evropo, ki deluje kot celota, vključuje vse, ponuja najboljše pogoje za vzgojo družine, ustvarja delovna mesta, spodbuja razvoj mladih, žensk in družin ter zagotavlja najboljše možno delovno okolje za podjetja, hkrati pa od vseh zahteva, da prispevajo po svojih močeh. Želimo si, da bi Evropa različne interese spremenila v mostove in konflikte v solidarnost.

Dodatne informacije