Prioritásaink

A világ a mélyreható változások egyik szakaszában van: a digitalizáció, a globalizáció, a migráció, a demográfiai fejlődés, új biztonsági kihívások. Ezek a változások hatással voltak Európára is, azon a ponton, amikor a nagyon európai projektet mind kívülről, mind belülről kihívások érik. Az Európai Unió mérlegelésének eszköze lesz annak a képessége, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak és javítsa az emberek mindennapi életét. Rendkívüli előrehaladást értünk el az olyan kérdésekben, amelyek az európaiak számára fontosak: a határok védelme, a terrorizmus elleni küzdelem, a beruházások fellendítése és a munkahelyteremtés. De ambiciózusnak kell maradnunk - és azok is leszünk.

A kisvállalkozások fejlődésének elősegítése

A kis- és középvállalkozások vezető szereppel rendelkeznek gazdaságunkban, munkahelyeket teremtenek, és új termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak a piacnak. Biztosítani szeretnénk, hogy az uniós jogszabályok ne akadályozzák a kkv-k útját, és hogy azok megkapják a finanszírozást, amire szükségük van ahhoz, hogy „beinduljanak” és fejlődjenek.

No result

A terrorizmus elleni küzdelem

Mi voltunk az első olyan politikai erő, amely megértette az európai biztonsági infrastruktúra megerősítésének sürgősségét, hogy megakadályozzunk a terroristatámadásokat, ösztönözzük az integrációt és harcoljunk a radikalizálódás ellen.

No result

Az Unió védelme

A hibrid hadviselés, a számítógépes támadások, a terrorizmus új formái és a nukleáris fegyverek elterjedése miatt Európa a legnagyobb fenyegetéssel szembesül a hidegháború óta. Európának fel kell nőnie, nem támaszkodhat tovább az Egyesült Államokra saját biztonsága érdekében.

No result

Beruházás a több munkahelyért

Erőfeszítéseink a gazdasági válság leküzdésére a szilárd államháztartás és a strukturális reformok révén működtek. Most be kell fektetnünk a munkahelyteremtésbe, fel kell számolnunk az egységes piac akadályait, meg kell reformálnunk a bankokat és biztosítanunk kell a stabil eurót.

No result

Biztonságos határok

Az EU-n belüli útlevelek nélküli utazás csak akkor garantálható, ha tudjuk, ki halad át külső határainkon. Az EU erőfeszítéseket tett a külső határok biztonságossá tételében, hogy az európaiak továbbra is élvezhessék azokat a szabadságokat, amelyekhez hozzászoktak.

No result

Emberek a digitális gazdaság középpontjában

Tudatában a növekedési és munkahelyteremtési potenciálnak, olyan erőfeszítéseket teszünk, amelyek olyan környezetet teremtenek, amelyben a a digitális gazdaság fejlődhet, szélesebb választékot adhat a fogyasztóknak és elősegítheti a társadalmi integrációt.

No result

Innováció

Európának ismét vezető szerepet kell játszania az innovációban és a digitális forradalomban, amely mostanra átalakítja iparágainkat és háztartásainkat. De az európai innovációs modellnek olyanokról kell szólnia, akik az emberek számára dolgoznak ki ötleteket. Ennek értéken és nem algoritmusokon vagy tekintélyelvű határozatokon kell alapulnia.

No result

Lehetőségek fiatal európai polgárok számára

A fiatal vállalkozókat fel szeretnénk készíteni a jövőre, olyan oktatási programokba fektetve, amelyek megmutatják nekik a szükséges készségeket a fejlődő munkaerőpiacon és elhárítják az új innovatív ötletek piaci bevezetésének akadályait.

No result

Megfizethető energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem

Európa vezető szerepet játszott az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Nem szabad elveszíteni a lendületet. Csökkenteni kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, ugyanakkor biztosítani kell a vállalatok versenyképességét és a megújuló energiaforrásokba kell befektetni.

No result

Méltányos ajánlat Európa számára

Az európai életmód új kihívásokkal néz szembe: az alacsony társadalmi és környezetvédelmi normákon alapuló verseny a harmadik országokban, a digitális fejlődés által előidézett változások, az adóelkerülés gyakorlatai. A szociális piacgazdaság továbbra is a legjobb arra, hogy reagáljon ezekre a kihívásokra.

No result

Szabad és méltányos kereskedelem

7 uniós munkahely közül 1 a külvilággal folytatott kereskedelemtől függ. Határozottan elkötelezettek vagyunk a szabad és tisztességes kereskedelem nyílt, többoldalú rendszere iránt, a szegénység enyhítése és az európaiak számára teremtett lehetőségek biztosítása érdekében.

No result

Támogatás mezőgazdasági termelőinknek

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható, versenyképes és tisztességes KAP megerősítéséért annak érdekében, hogy gazdálkodóink továbbra is magas színvonalú élelmiszereket álíthassanak elő méltányos feltételek mellett, és hogy megőrizhessük egyedi vidéki területeinket.

No result

Szakpolitikai álláspontjaink

No result

Amit képviselünk

Költségvetés, mezőgazdaság és regionális támogatás

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG

Gazdaság, munkahelyek és a környezet

ÁLLÁSPONTUNK HOGYAN VALÓSÍTJUK MEG