Painopisteet

Tutustu EPP-ryhmän modernisointiohjelman painopisteisiin. Ohjelman tavoitteena on taloudellisesti vahva ja yhteiskuntavastuusta huolehtiva yhtenäinen ja turvallinen Eurooppa. Haluamme varmistaa, että jokaisella eurooppalaisella on mahdollisuus ansaita elantonsa ja omaksua eurooppalainen elämäntapa taustastaan riippumatta.

EPP-ryhmän modernisointiohjelma: Eurooppa, joka suojelee SINUA

Eurooppalainen turvallisuussopimus

Eurooppa, joka muovaa tulevaisuutta

Eurooppa, jolla on ihmisille merkitystä

Eurooppa, joka tuo ihmiset yhteen

Turvallisuus: Eurooppalainen turvallisuussopimus

122197

Maailmamme on myllerryksessä, ja sitä runtelevat sodat, pandemiat, lisääntynyt rikollisuus ja kyberuhat. Siksi vaadimme eurooppalaista turvallisuussopimusta, jonka avulla Eurooppa voi suojella kansalaisiaan. Tiedämme, mitä on tehtävä, ja nyt on aika toimia. Tarvitsemme todellisen yhteisen eurooppalaisen puolustusjärjestelmän, joka on yhteensopiva Naton kanssa, ja meidän on investoitava tulevaisuuden puolustusteknologiaan. Meidän on suojeltava paremmin ulkorajojamme ja hallittava paremmin muuttovirtoja, mutta meidän on myös varmistettava sisäinen turvallisuutemme terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden sekä avaruuteen liittyvien uhkien ja kyberuhkien torjunnan aloilla. Uuden geopoliittisen järjestyksen edessä Euroopan on suojeltava myös etujamme ymmärtämällä ja vahvistamalla rooliamme maailmassa ja puhumalla kansainvälisellä tasolla yhtenäisellä äänellä. Seuraavalla vaalikaudella haluamme eurooppalaisen turvallisuussopimuksen, jolla suojellaan kaikkia eurooppalaisia.

Lue lisää

Energia, työpaikat ja kilpailukyky: Eurooppa, joka muovaa tulevaisuutta

122196

Eurooppalaiset eivät odota vain suojelevaa Eurooppaa vaan myös kunnianhimoista Eurooppaa, joka ottaa johtoaseman ja muokkaa nykymaailmaa. EPP on johtanut Eurooppaa alusta lähtien: nyt haluamme viedä Euroopan tulevaisuuteen. Sosiaalisen markkinataloutemme ansiosta Eurooppa voi juosta nopeasti jättämättä ketään jälkeen. Alkaen hiilestä ja jatkaen rahtilaivoihin ja dataan olemme rakentaneet menestyksemme murtamalla tiellämme olevat esteet. Tiedämme, että Euroopasta voi tulla seuraavan digitaalisen aallon maanosa ja teknologisen innovoinnin maailmanlaajuinen keskus. Tämä potentiaali antaa meille valtavan vastuun: meidän on luotava laadukkaita työpaikkoja, vahvistettava kumppanuuksiamme demokratioiden kanssa ympäri maailmaa ja suojeltava itsenäisyyttämme. Meidän on vapautettava Euroopan potentiaali tulevaisuutemme muokkaamiseksi.

Lue lisää

Laatu: Eurooppa, jolla on ihmisille merkitystä

122195

Eurooppamme on kaikkien rakentama ja kaikille tarkoitettu paikka. Vaikeina aikoina meidän on huolehdittava siitä, millä on todellista merkitystä kansalaisille. Haluamme, että Euroopalla on todellista merkitystä ihmisille. Haluamme varmistaa, että kaikilla on asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus saada hyvää terveydenhoitoa. Haluamme toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jossa kaikki kansalaiset ovat mukana ja jolla maapallo jätetään paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Haluamme luoda parhaita innovaatioita ja tehokkaimpia markkinamekanismeja sen varmistamiseksi, että Euroopassa kehitetään ideoita, välineitä ja tuotteita, joilla on merkitystä koko maailmalle. Euroopan ei pidä toimia yksin: voimme saavuttaa maailmanlaajuiset ilmastotavoitteemme vain yhdessä kumppaneidemme kanssa. Parhaat voimavaramme tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat innovointikykymme ja sosiaalinen markkinataloutemme. Euroopan on oltava paikka, jossa yritykset ja tutkimuslaitokset yhdessä parantavat ihmisten elämää. Samalla tuemme yrityksiämme, maanviljelijöitämme ja kalastajiamme, varmistamme niiden kilpailukyvyn ja luomme edellytykset laadukkaiden työpaikkojen luomiselle sekä turvaamme kohtuuhintaisen ruoan saatavuuden kaikille eurooppalaisille. Haluamme rakentaa Eurooppaa, jossa saavutetaan ne tavoitteet, joilla on todellista merkitystä: ihmisten hyvinvointi, kestävä tulevaisuus ja rajattomat mahdollisuudet.

Lue lisää

Yhteisvastuu: Eurooppa, joka tuo ihmiset yhteen

122194

Visionamme on Eurooppa, jonka kansojen välillä vallitsee uudenlainen yhteisvastuun henki ja joka levittää tätä visiotaan myös rajojensa ulkopuolelle. Haluamme Euroopan, joka välittää kaikista ja suojelee yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia. EPP-ryhmän ainutlaatuisessa lähestymistavassa yhdistyvät pyrkimys kehittää kilpailukykyä ja parantaa taloudellisia mahdollisuuksia sekä vahva sosiaalinen yhteisvastuu ja vastuullisuus. Yhteisvastuu ei estä kasvua vaan vauhdittaa sitä: kumpikaan ei ole mahdollista ilman toista. Uskomme Eurooppaan, joka toimii yhdessä, jossa kaikki ovat mukana, joka tarjoaa parhaat edellytykset perheen perustamiselle, luo työpaikkoja, voimaannuttaa nuorisoa, naisia ja perheitä ja tarjoaa parhaan mahdollisen työympäristön yrityksille ja jossa kaikkia pyydetään osallistumaan oikeudenmukaisesti. Haluamme Euroopan, joka muuttaa erilaiset intressit silloiksi ja konfliktit yhteisvastuuksi.

Lue lisää