Painopisteet

Maailma muuttuu kovaa vauhtia: digitalisaatio, globalisaatio, muuttollikkeet, väestörakenteen kehitys ja uudet turvallisuusuhat vaikuttavat myös Eurooppaan. Jopa siinä määrin, että eurooppalainen hanke kohtaa haastajia niin EU:n sisältä kuin sen ulkopuolelta. Euroopan unionin menestystä mitataankin sillä, miten se vastaa näihin haasteisiin ja miten se pystyy parantamaan tavallisten ihmisten elämää. Olemme edistyneet merkittävästi jo monilla eurooppalaisille tärkeillä alueilla: rajaturvallisuuden parantamisessa, terrorismin torjunnassa, investointien lisäämisessä ja työpaikkojen luomisessa. Mutta kunnianhimoa on pidettävä yllä - ja niin aiomme myös tehdä.

EU:n puolustus

Hybridisodankäynti, kyberhyökkäykset, terrorismin uudet muodot sekä ydinaseiden leviäminen ovat suurimpiä Euroopan kohtaamia uhkia sitten kylmän sodan. Eurooppa ei voi enää luottaa yksinomaan Yhdysvaltojen tukeen, vaan sen on pystyttävä vastaamaan omasta turvallisuudestaan.

No result

Ihmiset digitaalitalouden ytimessä

Tiedostamme digitalouden potentiaalin luoda kasvua ja työpaikkoja, ja siksi pyrimme luomaan ympäristön, jossa se voi menestyä, luoden kuluttajille enemmän mahdollisuuksia valita sekä edistäen sosiaalista osallisuutta.

No result

Innovaatiot

Euroopan on oltava etulinjassa innovoinnissa ja digitaalisessa vallankumouksessa, joka parhaillaan muuttaa teollisuuttamme ja kotitalouksiamme. Mutta eurooppalaisen innovointimallin on perustuttava ihmisiin, jotka keksivät ideoita ihmisten käyttöön. Sen on perustuttava arvoille, ei algoritmeille tai autoritääriselle hallinnolle.

No result

Investoinnit työpaikkojen lisäämiseen

Olemme onnistuneet talouskriisin taltuttamisessa julkisen talouden vakauttamisen ja rakenneuudistusten kautta. Jatkossa tarvitsemme investointeja, jotka luovat työpaikkoja, poistavat esteitä toimivien sisämarkkinoiden tieltä, uudistavat pankkeja sekä varmistavat vakaan euron.

No result

Kohtuuhintaista energiaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa

Eurooppa on ollut johtavassa roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Meidän on pidettävä tätä momentumia yllä. Meidän tulee investoida uusiutuviin energialähteisiin ja vähentää kasvihuonepäästöjämme, samalla varmistaen, että yrityksemme pysyvät kilpailukykyisinä.

No result

Nuorten eurooppalaisten mahdollisuudet

Haluamme voimaannuttaa nuoria tulevaisuuden yrittäjiä investoimalla kolutusohjelmiin, jotka auttavat kehittämään niitä taitoja, joita muuttuvassa työelämässä tarvitaan, sekä poistamalla esteitä innovatiivisten ideoiden markkinoille tuomisen tieltä.

uutiset 14.02.2023

Pietikäinen YK-istuntoon: Naiset vahvemmin STEM-aloille

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen matkustaa osana Euroopan parlamentin delegaatiota YK:n ...

Pienyritysten menestymisessä auttaminen

PK-yritykset ovat taloutemme perusta, luoden uusia työpaikkoja sekä tuottaen uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Haluamme varmistaa, että EU-lainsäädäntö ei laita esteitä pk-yritysten toiminnalle ja että yritykset saavat rahoitusta toiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen.

No result

Reilu diili Euroopalle

Eurooppalaista elämäntapaa haastavat niin kolmansien maiden alhaisten sosiaali- ja ympäristönormien luoma kilpailu, digitalisaation tuomat muutokset työelämään kuin veronkiertokäytännöt. Sosiaalinen markkinatalous on yhä paras ratkaisu näihin haasteisiin vastaamiseksi.

No result

Terrorismin torjunta

Olimme ensimmäinen poliittinen ryhmä, joka ymmärsi tarpeen vahvistaa Euroopan turvallisuusinfrastruktuuria ehkäisemään terrori-iskuja sekä edistämään integraatiota ja vähentämään radikalisoitumista.

No result

Turvalliset rajat

Matkustaminen ilman passia EU:n sisällä voidaan varmistaa ainoastaan tuntemalla niiden ihmisten henkilöllisyys, jotka ylittävät unionin ulkorajan. Olemme vieneet eteenpäin aloitteita EU:n ulkorajojen turvaamisesta, jotta eurooppalaiset voivat jatkossakin nauttia jo totutuista vapauksistaan.

No result

Vapaa ja oikeudenmukainen kauppa

Joka seitsemäs työpaikka Euroopan unionissa on riippuvainen kaupasta kolmansien maiden kanssa. Olemme vahvasti sitoutuneet avoimeen, monenväliseen ja reiluun vapaakauppajärjestelmään, joka vähentää köyhyyttä ja luo mahdollisuuksia eurooppalaisille.

No result

Viljelijöiden tuki

Olemme sitoutuneet vahvistamaan kestävää, kilpailukykyistä ja reilua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP), jotta viljelijämme voivat jatkossakin tuottaa korkealaatuista ruokaa reiluissa olosuhteissa ja jotta ainutlaatuinen maaseutuympäristömme säilyy.

uutiset 19.04.2023

Sarvamaa lataa suorat sanat metsäkatoasetuksesta

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ryöpyttää kovin sanoin EU:n metsäkatoasetusta. Asetus hyv...

Ohjelmapaperit

julkaisut 07.10.2022

EUROOPAN KASVUA, TALOUDEN MUUTOSTA JA TURVALLISUUTTA EDISTÄVÄT AVARUUSPOLITIIKAT

Visiomme EPP-ryhmä pyrkii säilyttämään ja laaj...

Combat Organised Crime
julkaisut 13.09.2022

Kannanotto: Miten järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua Euroopan unionissa

Johdanto Järjestäytynyt rikollisuus on m...

julkaisut 10.02.2022

EPP-ryhmän Afrikka-kannanotto

Molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus Afrikka on nyt ja jatkossa EU:n keskeinen kumppani. Naapurimantereina meitä sitoo yhteinen his...

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Oikeus- & sisäasiat

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME