Mūsu prioritātes

Pasaule atrodas dziļu pārmaiņu posmā: digitalizācija, globalizācija, migrācija, demogrāfiskā attīstība, jauni drošības izaicinājumi. Šīs pārmaiņas ir ietekmējušas arī Eiropu, Eiropas projektu. Mēs esam panākuši progresu jautājumos, kas attiecas uz eiropiešiem: mūsu robežu nodrošināšana, cīņa pret terorismu, ieguldījumu veicināšana un darbavietu radīšana.

Atbalsts mūsu zemniekiem

Mēs esam apņēmušies stiprināt ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un taisnīgu KLP, lai mūsu lauksaimnieki varētu turpināt ražot kvalitatīvu pārtiku un lai mēs varētu saglabāt mūsu unikālās lauku teritorijas.

No result

Brīva un godīga tirdzniecība

1 no 7 ES darbavietām ir atkarīga no tirdzniecības ar ārpus ES. Mēs esam stingri apņēmušies izveidot atvērtu, daudzpusēju brīvas un taisnīgas tirdzniecības sistēmu, lai mazinātu nabadzību un radītu iespējas eiropiešiem.

No result

Cilvēki digitālās ekonomikas centrā

Apzinoties izaugsmes un darbavietu radīšanas potenciālu, lai radītu vidi, kurā digitālā ekonomika var attīstīties, piedāvāt patērētājiem plašāku izvēli un veicināt sociālo integrāciju.

No result

Cīņa pret terorismu

Mēs bijām pirmie politiskie spēki, lai saprastu steidzamību stiprināt Eiropas drošības infrastruktūru, strādājot gan, lai ieviestu pasākumus, lai novērstu teroristu uzbrukumus, gan veicinātu integrāciju, apkarojot radikalizāciju.

No result

Drošas robežas

Pasažieru brīvu pārvietošanos ES var garantēt tikai tad, ja mēs zinām, kas to šķērso. Mēs esam vadījuši ES centienus nodrošināt mūsu ārējās robežas, lai eiropieši turpinātu baudīt brīvības, kuru viņi ir pieraduši.

No result

ES aizsardzība

Līdz ar kiberuzbrukumu, jaunu terorisma formu un kodolieroču rašanos, Eiropai ir lielākais drauds kopš aukstā kara. Eiropai ir jānostiprina savu drošību.

No result

Godīgs darījums Eiropai

Eiropas dzīves veids saskaras ar jauniem izaicinājumiem: konkurence, kuras pamatā ir zemi sociālie un vides standarti trešās valstīs, mūsu darba attīstība, ko rada digitālā attīstība, nodokļu izvairīšanās prakse. Sociālā tirgus ekonomika joprojām ir vislabākā situācija, lai reaģētu uz šiem jautājumiem.

No result

Iespējas jaunajiem eiropiešiem

Mēs vēlamies iedrošināt nākotnes jaunos uzņēmējus, ieguldīt izglītības programmās, kas viņiem iemācīs nepieciešamās prasmes mainīgajā darba tirgū un novērsīs šķēršļus, lai tirgū nonāktu jaunas novatoriskas idejas.

No result

Inovācijas

Eiropai atkal jākļūst par līderi inovācijās un digitālajā revolūcijā, kas jau pārveido mūsu rūpniecības nozares un mūsu mājsaimniecības. Bet Eiropas inovāciju modelim jābūt balstītam uz vērtībām, nevis uz algoritmiem.

No result

Investīcijas un vairāk darbavietu

Ir paveiktas daudzas lietas, lai  cīnītos pret ekonomikas krīzi, izmantojot stabilas valsts finanses un strukturālās reformas. Tagad mums jāiegulda darbavietu radīšanā, novēršot šķēršļus vienotajam tirgum, reformējot bankas un nodrošinot stabilu eiro.

No result

Palīdzēt mazajiem uzņēmumiem

MVU veicina mūsu ekonomiku, radot darba vietas un piedāvājot tirgū jaunus produktus un pakalpojumus. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ES tiesību akti neradītu šķēršļus un lai saņemtu nepieciešamo finansējumu  biznesa "uzsākšanai" un paplašināšanai.

No result

Pieejama enerģija un cīņa pret klimata pārmaiņām

Eiropa ir bijusi vadošā loma cīņā pret klimata pārmaiņām. Mēs nedrīkstam zaudēt. Mums jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus nodrošinot mūsu uzņēmumu konkurētspēju un ieguldot atjaunojamos enerģijas avotos.

No result

Pozīciju dokumenti

Combat Organised Crime
publikacijas 13.09.2022

NOSTĀJAS DOKUMENTS PAR TO, KĀ APKAROT ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ievads Organizētā noziedzība ir liels dr...

publikacijas 10.02.2022

ETP grupas nostājas dokuments attiecībā uz Āfriku

Savstarpēji izdevīgas partnerības iespējas Āfrika ir un arī turpmāk būs svarīgs ES partneris. Tā kā abi ko...

publikacijas 07.07.2021

ETP grupas nostājas dokuments: Eiropas aprūpes stratēģija

Aprūpe tiek sniegta un saņemta visā Eiropā un tādējādi ir daudzu eiropiešu uzmanības centrā. ...

Par ko mēs iestājamies

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Tieslietas & iekšlietas

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS

Ekonomika, darbi& vide

MŪSU POZĪCIJA KĀ TAS NOTICIS