Mūsu prioritātes

Iepazīstieties ar ETP grupas Modernizācijas programmas prioritātēm vienotai un drošai Eiropai, kas ir ekonomiski spēcīga un sociāli atbildīga. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ikvienam eiropietim, neatkarīgi no viņa izcelsmes, būtu taisnīgas iespējas nopelnīt iztiku un īstenot Eiropas dzīvesveidu.

ETP grupas modernizācijas programma — Eiropa, kas TEVI aizsargā

Eiropas Drošības pakts

Eiropa, kas veido nākotni

Cilvēkiem svarīga Eiropa

Eiropa, kas apvieno cilvēkus

Drošība — Eiropas Drošības pakts

122197

Pasaulē, kurā karu, pandēmiju, pieaugošas noziedzības un kiberdraudu dēļ valda nemieri, mēs aicinām izstrādāt Eiropas Drošības paktu, lai Eiropa aizsargātu savus iedzīvotājus. Mēs zinām, kas ir jādara; tagad ir pienācis laiks rīkoties. Mums ir vajadzīga patiesa kopīga Eiropas aizsardzības sistēma, kas būtu saderīga ar NATO, un ieguldījumi nākotnes aizsardzības tehnoloģijās. Mums ir ne tikai labāk jāaizsargā Eiropas ārējās robežas un labāk jāpārvalda migrācijas plūsmas, bet arī jānodrošina Eiropas iekšējā drošība cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, kā arī kosmosa un kiberdraudiem. Saskaroties ar jaunu ģeopolitisko kārtību, Eiropai ir arī jāaizsargā savas intereses, izprotot un nostiprinot savu lomu pasaulē un paužot vienotu nostāju globālajā arēnā. Nākamajā pilnvaru termiņā mēs vēlamies, lai tiktu īstenots Eiropas Drošības pakts, kas aizsargātu visus eiropiešus.

Lasīt vairāk

Enerģētika, nodarbinātība un konkurētspēja — Eiropa, kas veido nākotni

122196

Eiropas iedzīvotāji vēlas ne tikai Eiropu, kas aizsargā, bet arī mērķtiecīgu Eiropu, kas uzņemas vadību, veidojot mūsdienu pasauli. Eiropas Tautas partija (ETP) ir vadījusi Eiropu jau no paša sākuma: tagad mēs vēlamies ievest Eiropu nākotnē. Mūsu sociālā tirgus ekonomika ļauj Eiropai darboties ātri, nevienu neatstājot novārtā. No oglēm līdz kravas kuģiem un datiem — mēs esam guvuši panākumus, nojaucot šķēršļus, kas mums traucēja. Mēs zinām, ka Eiropa var būt nākamā digitālā viļņa kontinents un globālais tehnoloģisko inovāciju centrs. Šis potenciāls rada milzīgu atbildību: mums ir jārada kvalitatīvas darbvietas, jāstiprina savas partnerattiecības ar demokrātiskām valstīm visā pasaulē un jāaizsargā sava neatkarība. Mums ir jāizmanto Eiropas potenciāls, lai veidotu savu nākotni.

Lasīt vairāk

Kvalitāte — cilvēkiem svarīga Eiropa

122195

Mūsu Eiropa ir vieta, ko veido ikviens un kas veidota ikvienam. Grūtos laikos mums ir jāīsteno tas, kas patiesi ir svarīgs tās iedzīvotājiem. Mēs vēlamies, lai Eiropa cilvēkiem nodrošinātu īstas pārmaiņas. Mēs vēlamies nodrošināt, lai ikvienam neatkarīgi no dzīvesvietas būtu pieejama laba veselības aprūpe. Mēs vēlamies vērienīgu klimata politiku, kas iesaistītu visus iedzīvotājus un atstātu labāku planētu nākamajām paaudzēm. Mēs vēlamies vislabākās inovācijas un visefektīvākos tirgus mehānismus, lai nodrošinātu, ka Eiropa izstrādā idejas, rīkus un produktus, kas rada pārmaiņas visā pasaulē. Eiropai nav jāstrādā vienai: tikai ar saviem partneriem mēs varam sasniegt savus globālos klimata mērķus. Mūsu inovācijas spēja un sociālā tirgus ekonomika ir mūsu labākie līdzekļi šā mērķa sasniegšanai. Eiropai ir jābūt vietai, kur uzņēmējdarbība un pētniecība kopā uzlabo cilvēku dzīvi. Vienlaikus mēs atbalstām Eiropas uzņēmumus, lauksaimniekus un zvejniekus, nodrošinot to konkurētspēju un apstākļus, lai radītu kvalitatīvas darbvietas un nodrošinātu visiem eiropiešiem piekļuvi pārtikai par pieņemamu cenu. Mēs vēlamies veidot Eiropu, kas atnes tādus rezultātus, kas cilvēkiem no tiesas rūp: cilvēku labklājību, ilgtspējīgu nākotni un neierobežotas iespējas.

Lasīt vairāk

Solidaritāte — Eiropa, kas apvieno cilvēkus

122194

Mēs iztēlojamies Eiropu ar atjaunotu solidaritātes garu starp tās tautām, kas šo redzējumu izvērš ārpus tās robežām. Mēs vēlamies Eiropu, kas rūpējas par visiem un aizsargā visneaizsargātākos mūsu sabiedrības locekļus. Mūsu unikālā ETP pieeja apvieno virzību uz konkurētspēju un ekonomikas iespējām ar spēcīgu sociālās solidaritātes un atbildības sajūtu. Solidaritāte nav šķērslis, bet izaugsmes dzinējspēks: neviena no tām nav iespējama bez otras. Mēs ticam Eiropai, kas strādā kopā, iekļauj visus, sniedz labākos apstākļus ģimenes veidošanai, rada darbvietas, dod iespējas mūsu jauniešiem, sievietēm un ģimenēm un nodrošina labāko iespējamo darba vidi uzņēmējiem, vienlaikus aicinot ikvienu ieguldīt savu taisnīgo daļu. Mēs vēlamies Eiropu, kas atšķirīgas intereses pārvērš tiltos, bet konfliktus — solidaritātē.

Lasīt vairāk