Mūsų prioritetai

Pasaulis išgyvena gilių pasikeitimų laikotarpį – tai skaitmeninimas, globalizacija, migracija, demografinė raida bei nauji saugumo iššūkiai. Šie iššūkiai turėjo įtakos ir Europai iki tiek, kad imta abejoti pačiu europiniu projektu tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Kartelė, pagal kurią Europa bus vertinama – tai jos pačios sugebėjimas šiuos iššūkius įveikti ir pagerinti piliečių kasdienį gyvenimą. Mes nemažai nuveikėme europiečiams rūpimais klausimais tokiais, kaip saugios sienos, kova su terorizmu, investicijų didinimas ir darbo vietų kūrimas. Svarbiausia, nestokoti ryžto, o mums jo netrūksta.

Energija prieinamomis kainomis ir kova su klimato kaita

Europa pirmauja kovoje su klimato kaita. Mes turime neprarasti pagreičio. Mums reikia mažinti anglies dioksido į aplinką išskyrimą ir užtikrinti mūsų įmonių konkurencingumą bei investicijas į atsinaujinančios energijos šaltinius.

No result

ES gynyba

Hibridiniai karai, kibernetinės atakos, naujos terorizmo formos ir branduolinių ginklų platinimas lėmė tai, kad Europa patiria didžiausią grėsmę po Šaltojo karo. Europa turėtų subręsti nebepasikliauti JAV pajėgomis užtikrinti mūsų saugumą.

No result

Galimybės jauniems europiečiams

Mes norime padėti jauniems verslininkams įgyti daugiau galimybių ateityje, todėl mes raginame investuoti į mokymo programas, kurios padės suformuoti įgūdžius, kurių jiems prireiks nuolat kintančioje darbo rinkoje ir stengiamės panaikinti kliūtis naujoms inovatyvioms idėjoms patekti į rinką.

No result

Investicijos į darbo vietas

Mūsų pastangos įveikti ekonomikos krizę – patikimi valstybės finansai ir struktūrinės reformos – pasirodė esą veiksmingos. Dabar mes turime investuoti į darbo vietų kūrimą, pašalinti vieningai rinkai kliūtis, pertvarkyti bankus ir užtikrinti euro stabilumą.

No result

Kova su terorizmu

Mes buvome pirmoji politinį jėga, supratusi Europos saugumo infrastruktūros tobulinimo svarbą. Mes siekiame ne tik užkirsti kelią teroristų išpuoliams, bet ir paskatinti integraciją ir kovą su radikalėjimu.

No result

Laisva ir sąžininga prekyba

Viena iš septynių ES darbo vietų priklauso nuo prekybos su išoriniu pasauliu. Mes tvirtai tikime, kad atvira daugiašalė laisvos ir sąžiningos prekybos sistema padės sumažinti skurdą ir sukurs naujas galimybes europiečiams.

No result

Naujovės

Europa turi vėl būti pasaulinė naujovių lyderė ir vėl vadovauti kitai skaitmeninei bangai, kuri jau keičia mūsų tradicines pramonės šakas ir namų ūkius. Tačiau europietiškas inovacijų modelis turi skatinti žmones puoselėti idėjas, kurios tarnaus žmonėms. Šis modelis turi būti pagrįstas vertybėmis, o ne algoritmais ar autoritariniu dekretu.

No result

Padėkime mažoms įmonėms klestėti

Mažos ir vidutinio dydžio įmonės yra mūsų ekonomikos pagrindas, jos kuria darbo vietas ir siūlo rinkai naujas prekes ir paslaugas.  Mes norime užtikrinti, kad ES teisės aktai nesukurtų jų kelyje kliūčių ir kad jos gautų joms taip reikalingą finansavimą pradėti ir plėsti verslą.

No result

Parama ūkininkams

ELP frakcija yra įsipareigojusi vykdyti patikimą, tvarią, konkurencingą ir sąžiningą BŽŪP, kad mūsų ūkininkai galėtų daryti tai, ką geriausiai sugeba: gaminti unikalius, europietiškus, aukštos kokybės maisto produktus ir išsaugoti unikalias kaimo vietoves.

No result

Saugios sienos

Galimybė po Europos Sąjungą keliauti be paso gali būti garantuota tik tuomet, jei nuolat žinosime, kas kerta jos sienas. Mes skatiname suintensyvinti ES pastangas užtikrinti išorės sienų apsaugą, kad europiečiai ir toliau galėtų naudotis laisvėmis, prie kurių jie pripratę.  

No result

Skaitmeninės ekonomikos centre – žmonės

Suprasdami ekonominio augimo ir darbo vietų Europoje kūrimo potencialą, mes taip pat dedame pastangas, kad sukurtume tinkamą aplinką skaitmeninės ekonomikos plėtrai, pasiūlytume didesnį pasirinkimą vartotojams ir skatintume socialinę įtrauktį.

No result

Teisingas sprendimas Europai

Europos visuomenės modelis patiria naujus sunkumus – tai konkurencija, grindžiama menkais socialiniais ir aplinkosaugos standartais trečiosiose šalyse, skaitmeninių milžinų sukurti darbo modeliai bei mokesčių vengimo praktika. Socialinės rinkos ekonomikos modelis yra geriausias būdas įveikti šiuos sunkumus.

No result

Politinė pozicija

No result

Mūsų nuostatos

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Teisės ir vidaus reikalai

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME