Mūsų prioritetai

Susipažinkite su Europos liaudies partijos frakcijos modernizavimo darbotvarkės prioritetais siekiant vieningos, saugios, ekonomiškai stiprios ir socialiai atsakingos Europos. Norime užtikrinti, kad bet kuris Europos gyventojas, nepriklausomai nuo jo kilmės, turėtų lygias galimybes užsidirbti pragyvenimui ir patirti europietišką gyvenimo būdą.

ELP frakcijos modernizavimo darbotvarkė: JUS sauganti Europa

Europos saugumo paktas

Ateitį kurianti Europa

Žmonėms svarbi Europa

Žmones vienijanti Europa

Saugumas: Europos saugumo paktas

122197

Pasaulyje vykstant neramumams, kaip antai karai, pandemijos, padidėjęs nusikalstamumas ir kibernetinės grėsmės, raginame priimti Europos saugumo paktą, kad Europa galėtų apsaugoti savo piliečius. Mes žinome, ką reikia padaryti; dabar pats laikas imtis veiksmų. Mums reikia tikros bendros Europos gynybos, suderintos su NATO, taip pat turime investuoti į būsimas gynybos technologijas. Mes turime ne tik geriau apsaugoti išorės sienas ir geriau valdyti migracijos srautus, bet ir užtikrinti vidinį saugumą, kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir kosmoso bei kibernetinėmis grėsmėmis. Susidūrusi su nauja geopolitine tvarka, Europa taip pat privalo saugoti savo interesus, suprasdama ir stiprindama savo vaidmenį pasaulyje, būdama vieninga pasauliniu mastu. Kitos kadencijos metu mes norime parengti Europos saugumo paktą, kuris apsaugotų visus europiečius.

Skaityti daugiau

Energetika, darbo vietos ir konkurencingumas: Ateitį kurianti Europa

122196

Europiečiai tikisi, kad Europa ne tik apsaugos, bet ir kad užsibrėš aukštus tikslus, imsis iniciatyvos ir formuos dabarties pasaulį. ELP nuo pat pradžių rodė Europai kelią: dabar norime Europą vesti į ateitį. Mūsų socialinė rinkos ekonomika leidžia Europai veikti greitai, nepaliekant nei vieno nuošalyje. Anglys, krovininiai laivai ar duomenys – šalindami mus stabdžiusias kliūtis visur pasiekėme sėkmės. Žinome, kad Europa gali tapti naujos skaitmeninės bangos žemynu ir pasauliniu technologinių inovacijų centru. Ši galimybė suteikia mums didžiulę atsakomybę – turime kurti kokybiškas darbo vietas, stiprinti partnerystę su demokratinėmis šalimis visame pasaulyje ir saugoti savo nepriklausomybę. Privalome išnaudoti Europos potencialą, kad galėtume kurti savo ateitį.

Skaityti daugiau

Kokybė. Žmonėms svarbi Europa

122195

Mūsų Europa yra visų ir visiems kuriama vieta. Sunkiu laikotarpiu privalome piliečiams suteikti tai, ko jiems iš tikrųjų reikia. Mes norime, jog Europa iš esmės pakeistų žmonių padėtį, kad Europa būtų iš tikrųjų naudinga žmonėms. Norime užtikrinti, kad visi, nepaisant to, kur gyvena, turėtų galimybę gauti geras sveikatos priežiūros paslaugas. Norime plataus užmojo klimato politikos, kuri sutelktų visus piliečius ir paliktų geresnę planetą ateities kartoms. Norime geriausių inovacijų ir efektyviausių rinkos mechanizmų, kuriais užtikrintume, kad Europa kurtų idėjas, priemones ir produktus, kurie būtų svarbūs visam pasauliui. Šiuo keliu Europa neprivalo eiti viena – savo globalius klimato tikslus galime pasiekti tik kartu su partneriais. Mūsų gebėjimas diegti naujoves ir socialinė rinkos ekonomika yra geriausi mūsų ištekliai šiam tikslui pasiekti. Europa privalo būti vieta, kurioje verslas ir moksliniai tyrimai kartu gerina žmonių gyvenimą. Tuo pat metu palaikome mūsų įmones, ūkininkus ir žvejus, užtikrindami jų konkurencingumą ir sudarydami sąlygas kurti kokybiškas darbo vietas ir užtikrinti visiems europiečiams galimybę gauti įperkamo maisto. Norime kurti Europą, kuri užtikrintų tai, kas iš tiesų svarbu: žmonių gerovę, tvarią ateitį ir neribotas galimybes.

Skaityti daugiau

Solidarumas: žmones vienijanti Europa

122194

Mes įsivaizduojame Europą, kurioje atsinaujintų žmonių solidarumo dvasia ir kuri šią viziją perkeltų už savo sienų. Mes siekiame Europos, kurioje visi būtų svarbūs ir kuri apsaugotų mūsų visuomenės pažeidžiamiausias grupes. Mūsų unikalus ELP frakcijos požiūris apjungia konkurencingumo ir ekonominių galimybių siekį ir stiprų socialinio solidarumo ir atsakomybės jausmą. Solidarumas ne sudaro kliūtis, o skatina augimą: vienas nėra įmanomas be kito. Tikime Europa, kuri dirba kartu, įtraukia visus žmones, sudaro geriausias sąlygas kurti šeimą, kuria darbo vietas, suteikia galimybių jaunimui, moterims ir šeimoms, užtikrina kuo geresnę darbo aplinką verslui ir reikalauja, kad kiekvienas įneštų teisingą indėlį. Mes norime Europos, kuri sujungtų skirtingus interesus, o konfliktus paverstų solidarumu.

Skaityti daugiau