Meie prioriteedid

Maailm on sügavate muutuste faasis: digitaliseerimine, globaliseerumine, ränne, demograafiline areng, uued julgeolekuprobleemid. Need muutused on mõjutanud ka Euroopat nii, et Euroopa projekti üle kaheldakse nii sise-kui välismaal. Kahtlustele vastab EL võime väljakutsetega toime tulla ja inimeste igapäevaelu parandamine. Oleme saavutanud erakordset edu eurooplaste jaoks olulistes küsimustes: piiride kindlustamine, terrorismivastane võitlus, investeeringute suurendamine ja töökohtade loomine. Kuid me peame jääma ambitsioonikaks - ja töö jätkub.

EL-i kaitse

Hübriidsõda, küberrünnakud, uute terrorivormide tekkimine ja tuumarelvade levik kujutab Euroopale suurimat ohtu pärast külma sõda. Euroopa peab täiskasvanuks saama ja lõpetama enda turvalisuse arvestamisel Ameerika Ühendriikidega.

No result

Euroopale õiglane tehing

Euroopalik eluviis seisab silmitsi uute väljakutsetega: kolmandate riikide madalate sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega seotud konkurents, meie tööviisi muutvad digitaalsed arengud, maksudest kõrvalehoidmise praktikad. Sotsiaalne turumajandus on endiselt kõige parem viis sellele reageerimiseks.

No result

Inimesed digitaalmajanduse südames

Pidades silmas majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali, juhime jõupingutusi, et luua keskkond, kus digitaalmajandus võib edeneda, pakkudes tarbijatele laiemaid valikuvõimalusi ja edendada sotsiaalset kaasatust.

No result

Investeeringud töökohtade loomiseks

Meie jõupingutused majanduskriisi vastu võitlemiseks usaldusväärse riigi rahanduse ja struktuurireformide kaudu on toiminud. Nüüd peame investeerima töökohtade loomiseks, ühtse turu takistuste kõrvaldamiseks, pankade reformimiseks ja stabiilse euro tagamiseks.

No result

Meie talupidajate toetamine

Me oleme pühendunud jätkusuutliku, konkurentsivõimelise ja õiglase ühise põllumajanduspoliitika tugevdamisele, et meie põllumajandustootjad saaksid jätkata kvaliteetse toidu tootmist õiglastel tingimustel ja et saaksime säilitada oma ainulaadsed maapiirkonnad.

No result

Taskukohane energia ja võitlus kliimamuutuse vastu

Euroopa on võtnud kliimamuutuse vastases võitluses juhtrolli. Me ei tohi seda käest lasta. Peame vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid, tagades samal ajal meie ettevõtete konkurentsivõime ning investeerima taastuvatesse energiaallikatesse.

No result

Turvalised piirid

Passivaba reisimine ELis on võimalik ainult siis, kui teame koguaeg, kes meie välispiiri ületatavad. Oleme juhtinud ELi jõupingutusi meie välispiiride kindlustamisel, et eurooplased saaksid nautida vabadusi, millega nad on harjunud.

No result

Uuenduslikkus

Euroopa peab taas haarama juhtpostisiooni innovatsioonis ja digitaalrevolutsioonis, mis juba mõjutavad meie tööstusi ja majapidamisi. Kuid Euroopa innovatsioonimudel peab olema suunatud ideede ellu viimiseks inimeste hüvanguks. See peab põhinema väärtustel, mitte algoritmidel või autoritaarsel korraldusel.

No result

Vaba ja õiglane kaubandus

1 ELi 7 töökohast sõltub kaubandusest välismaailmaga. Oleme kindlalt pühendunud avatud ja mitmepoolsele vabale ja õiglasele kaubandussüsteemile, et leevendada vaesust ja luua eurooplastele võimalusi.

No result

Väikeste ettevõtete edu soodustamine

VKEd juhivad meie majandust, loovad töökohti ja toovad turule uusi tooteid ja teenuseid. Me tahame tagada, et ELi õigusaktid ei oleks neile takistuseks ja et nad saaksid alustamiseks rahastust.

No result

Võimalused noortele eurooplastele

Me tahame anda noortele tulevikuettevõtjatele võimaluse investeerides haridusprogrammidesse, mis õpetavad neile vajalikke oskusi areneval tööturul ja eemaldades takistused uute uuenduslike ideede turule toomisel.

No result

Võitlus terrorismi vastu

Oleme esimene poliitiline jõud, kes mõistis Euroopa julgeolekuinfrastruktuuri tõhustamise vajadust. Töötasime, et kehtestada meetmed nii terrorirünnakute ennetamiseks kui integratsiooni soodustamiseks ning radikaliseerumise vastu võitlemiseks.

No result

Meie seisukohad

No result

Mille eest me seisame

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Õigus- ja siseküsimused

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME

Majandus, tööhõive ja keskkond

MEIE SEISUKOHAD KUIDAS SELLE ELLU VIIME