Maailm on sügavate muutuste faasis: digitaliseerimine, globaliseerumine, ränne, demograafiline areng, uued julgeolekuprobleemid. Need muutused on mõjutanud ka Euroopat nii, et Euroopa projekti üle kaheldakse nii sise-kui välismaal. Kahtlustele vastab EL võime väljakutsetega toime tulla ja inimeste igapäevaelu parandamine. Oleme saavutanud erakordset edu eurooplaste jaoks olulistes küsimustes: piiride kindlustamine, terrorismivastane võitlus, investeeringute suurendamine ja töökohtade loomine. Kuid me peame jääma ambitsioonikaks - ja töö jätkub.

EL-i kaitse

Hübriidsõda, küberrünnakud, uute terrorivormide tekkimine ja tuumarelvade levik kujutab Euroopale suurimat ohtu pärast külma sõda. Euroopa peab täiskasvanuks saama ja lõpetama enda turvalisuse arvestamisel Ameerika Ühendriikidega.


Euroopale õiglane tehing

Euroopalik eluviis seisab silmitsi uute väljakutsetega: kolmandate riikide madalate sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega seotud konkurents, meie tööviisi muutvad digitaalsed arengud, maksudest kõrvalehoidmise praktikad. Sotsiaalne turumajandus on endiselt kõige parem viis sellele reageerimiseks.


Inimesed digitaalmajanduse südames

Pidades silmas majanduskasvu ja töökohtade loomise potentsiaali, juhime jõupingutusi, et luua keskkond, kus digitaalmajandus võib edeneda, pakkudes tarbijatele laiemaid valikuvõimalusi ja edendada sotsiaalset kaasatust.


Investeeringud töökohtade loomiseks

Meie jõupingutused majanduskriisi vastu võitlemiseks usaldusväärse riigi rahanduse ja struktuurireformide kaudu on toiminud. Nüüd peame investeerima töökohtade loomiseks, ühtse turu takistuste kõrvaldamiseks, pankade reformimiseks ja stabiilse euro tagamiseks.


Meie talupidajate toetamine

Me oleme pühendunud jätkusuutliku, konkurentsivõimelise ja õiglase ühise põllumajanduspoliitika tugevdamisele, et meie põllumajandustootjad saaksid jätkata kvaliteetse toidu tootmist õiglastel tingimustel ja et saaksime säilitada oma ainulaadsed maapiirkonnad.


Taskukohane energia ja võitlus kliimamuutuse vastu

Euroopa on võtnud kliimamuutuse vastases võitluses juhtrolli. Me ei tohi seda käest lasta. Peame vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid, tagades samal ajal meie ettevõtete konkurentsivõime ning investeerima taastuvatesse energiaallikatesse.


Turvalised piirid

Passivaba reisimine ELis on võimalik ainult siis, kui teame koguaeg, kes meie välispiiri ületatavad. Oleme juhtinud ELi jõupingutusi meie välispiiride kindlustamisel, et eurooplased saaksid nautida vabadusi, millega nad on harjunud.


Uuenduslikkus

Euroopa peab taas haarama juhtpostisiooni innovatsioonis ja digitaalrevolutsioonis, mis juba mõjutavad meie tööstusi ja majapidamisi. Kuid Euroopa innovatsioonimudel peab olema suunatud ideede ellu viimiseks inimeste hüvanguks. See peab põhinema väärtustel, mitte algoritmidel või autoritaarsel korraldusel.


Vaba ja õiglane kaubandus

1 ELi 7 töökohast sõltub kaubandusest välismaailmaga. Oleme kindlalt pühendunud avatud ja mitmepoolsele vabale ja õiglasele kaubandussüsteemile, et leevendada vaesust ja luua eurooplastele võimalusi.

publications 19.02.2019

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad...


Väikeste ettevõtete edu soodustamine

VKEd juhivad meie majandust, loovad töökohti ja toovad turule uusi tooteid ja teenuseid. Me tahame tagada, et ELi õigusaktid ei oleks neile takistuseks ja et nad saaksid alustamiseks rahastust.


Võimalused noortele eurooplastele

Me tahame anda noortele tulevikuettevõtjatele võimaluse investeerides haridusprogrammidesse, mis õpetavad neile vajalikke oskusi areneval tööturul ja eemaldades takistused uute uuenduslike ideede turule toomisel.


Võitlus terrorismi vastu

Oleme esimene poliitiline jõud, kes mõistis Euroopa julgeolekuinfrastruktuuri tõhustamise vajadust. Töötasime, et kehtestada meetmed nii terrorirünnakute ennetamiseks kui integratsiooni soodustamiseks ning radikaliseerumise vastu võitlemiseks.


Meie seisukohad

SEISUKOHA DOKUMENT 07.07.2021

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

SEISUKOHA DOKUMENT 15.03.2021

ERP Fraktsiooni Seisukoht lapse õiguste kohta

I. Sissejuhatus „[Liit] kaitseb ja edendab oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta toe...

SEISUKOHA DOKUMENT 10.03.2021

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et nei...

SEISUKOHA DOKUMENT 09.03.2021

Kristliku demokraatia tulevik

Elame üleilmsete kriiside ajastul. Pikaajaline majanduskriis sunnib paljusid üleilmastumist kahtluse alla seadma. Ökoloogiline kriis äh...

SEISUKOHA DOKUMENT 19.02.2019

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad...

Mille eest me seisame

Economy, jobs & environment working group image

Õigus- ja siseküsimused

Legal & home affairs working group image

Majandus, tööhõive ja keskkond

Budget, agriculture and regional funding working group image

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

ÜLES