Нашите приоритети

Разгледайте приоритетите на Програмата на Групата на ЕНП за модернизация – обединена и сигурна Европа с икономическа сила и социална отговорност. Искаме да гарантираме, че всеки европеец, независимо от произхода си, има справедлива възможност да изкарва прехраната си и да възприеме европейския начин на живот.

Програма на групата на ЕНП за модернизация: Европа, която защитава ТЕБ:

Европейски пакт за сигурност

Европа, която гради бъдещето

Европа, която има значение за хората

Европа, която обединява хората

Сигурност: Европейски пакт за сигурност

122197

В свят на сътресения, в свят, изправен пред войни, пандемии, повишена престъпност и киберзаплахи, ние призоваваме за Европейски пакт за сигурност – за Европа, която защитава своите граждани. Знаем какво трябва да се направи; сега е време за работа. Нуждаем се от истински обща европейска отбрана, съвместима с НАТО, и от инвестиции в отбранителните технологии на бъдещето. Трябва да защитаваме по-добре външните си граници и да управляваме по-добре миграционните потоци, но и да гарантираме вътрешната си сигурност – например що се отнася до борбата с тероризма, организираната престъпност, космическите заплахи и киберзаплахите. Изправена пред нов геополитически ред, Европа трябва също така да защитава нашите интереси. Необходимо е да осъзнаем ролята си в света и да я укрепим, така че да говорим с един глас на световната сцена. През следващия законодателен мандат искаме да създадем Европейски пакт за сигурност, с който да защитаваме всички европейци.

 

Прочети в допълнение

Енергетика, работни места и конкурентоспособност: Европа, която гради бъдещето

122196

Европейците очакват не само Европа, която закриля, но и амбициозна Европа, която поема водещата роля в изграждането на днешния свят. ЕНП е начело на Европа от самото начало: сега искаме да отведем Европа в бъдещето. Нашата социална пазарна икономика позволява на Европа да напредва бързо, без никой да бъде изоставен. От въглищата през товарните кораби до данните – постигнахме успех, като премахнахме бариерите, които ни пречеха. Знаем, че Европа може да бъде континентът на следващата цифрова вълна и глобален център за технологични иновации. Този потенциал е съпътстван от огромна отговорност: трябва да създадем качествени работни места, да укрепим партньорствата си с демокрациите по света и да защитим независимостта си. Трябва да разгърнем потенциала на Европа да оформи нашето бъдеще.

Прочети в допълнение

Качество: Европа, която има значение за хората

122195

Нашата Европа е място, изградено от и за всички. В трудни времена трябва да работим за това, което наистина е важно за нейните граждани. Искаме Европа да донесе реална промяна в живота на хората. Искаме да гарантираме, че всеки, независимо къде живее, има достъп до добро здравеопазване. Искаме амбициозна политика за климата, която да включва всички граждани и да завещае по-хубава планета на бъдещите поколения. Искаме най-добрите иновации и най-ефективните пазарни механизми, за да гарантираме, че Европа разработва идеи, инструменти и продукти, които водят до промяна в целия свят. Европа не трябва да е сама: единствено с нашите партньори можем да постигнем глобалните си цели в сферата на климата. Нашият капацитет за иновации и нашата социална пазарна икономика са най-добрите ресурси, с които разполагаме, за да постигнем тази цел. Европа трябва да бъде място, където бизнесът и научните изследвания работят заедно, за да подобряват живота на хората. Същевременно ние подкрепяме нашия бизнес, земеделски производители и рибари, като гарантираме тяхната конкурентоспособност и осигуряваме условия за разкриване на качествени работни места и осигуряваме достъп до храна на достъпни цени за всички европейци. Искаме да изградим Европа, която постига резултати в сферите, които наистина имат значение: благополучието на хората, устойчивото бъдеще и неограничените възможности.

 

Прочети в допълнение

Солидарност: Европа, която обединява хората

122194

Нашата визия е за Европа с обновен дух на солидарност между нейните народи и за Европа, която разпространява тази визия извън своите граници. Искаме Европа, която се грижи за всички и защитава най-уязвимите в нашето общество. Уникалният подход на ЕНП съчетава стремежа към конкурентоспособност и икономически възможности със силно чувство за социална солидарност и отговорност. Солидарността не е пречка, а двигател на растежа – едното не е възможно без другото. Вярваме в Европа, която работи заедно, включва всички, предлага най-добрите условия за отглеждане на семейство, създава работни места, дава възможности на младите хора, жените и семействата ни и осигурява възможно най-добрата работна среда за бизнеса, като същевременно изисква справедлив принос от всички. Искаме Европа, която превръща различните интереси в мостове и конфликтите – в солидарност.

Прочети в допълнение