Priorităţi

Lumea se află într-o fază de schimbare profundă: digitalizarea, globalizarea, migrația, dezvoltarea demografică, provocările noi de securitate. Aceste schimbări au afectat și Europa, până în momentul în care proiectul european este provocat atât din exterior, cât și din interior. Bara cu care va fi măsurată Uniunea Europeană va fi capacitatea sa de a răspunde acestor provocări și de a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor. Am făcut progrese extraordinare în ceea ce privește problemele care contează pentru europeni: asigurarea frontierelor noastre, combaterea terorismului, stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă. Dar trebuie să rămânem ambițioși - și o vom face.

Ajutarea micilor întreprinderi să prospere

IMM-urile conduc economia noastră, creând locuri de muncă și introducând noi produse și servicii pe piață. Dorim să asigurăm că legislația UE nu pune obstacole în calea lor și că primesc finanțarea de care au nevoie pentru a "începe" și pentru a crește.

No result

Apărarea UE

Odată cu apariția războiului hibrid, a atacurilor cibernetice, a noilor forme de terorism și a proliferării armelor nucleare, Europa se confruntă cu cea mai mare amenințare de după războiul rece. Europa trebuie să crească și să nu mai conta pe SUA pentru propria sa securitate.

No result

Comerț echitabil și liber

1 din 7 locuri de muncă din UE depinde de comerțul cu lumea exterioară. Suntem ferm angajați într-un sistem deschis, multilateral de comerț liber și echitabil, pentru a atenua sărăcia și a crea oportunități pentru europeni.

No result

Energie accesibilă și lupta împotriva schimbărilor climatice

Europa a jucat un rol principal în lupta împotriva schimbărilor climatice. Nu trebuie să pierdem impulsul. Trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, asigurând în același timp competitivitatea companiilor noastre și să investim în surse regenerabile de energie.

No result

Frontiere sigure

Călătoriile fără pașapoarte în UE pot fi garantate numai dacă știm cine trece granițele noastre externe în orice moment. Am condus eforturile UE de a ne asigura frontierele externe, astfel încât europenii să se bucure în continuare de libertățile la care sunt obișnuiți.

No result

Inovare

Europa trebuie să devină din nou lider în domeniul inovării și în revoluția digitală care transformă deja industriile și gospodăriile noastre. Dar modelul european al inovării trebuie să fie legat de faptul că oamenii fac idei pentru oameni. Trebuie să se bazeze pe valori, nu pe algoritmi sau pe decrete autoritare.

No result

Investiții pentru mai multe locuri de muncă

Eforturile noastre de a lupta împotriva crizei economice prin finanțe publice sănătoase și reforme structurale au funcționat. Acum trebuie să investim în crearea de locuri de muncă, eliminând obstacolele din calea pieței unice, reformând băncile și asigurând un euro stabil.

No result

Lupta împotriva terorismului

Am fost prima forță politică care a înțeles urgența consolidării infrastructurii de securitate a Europei, lucrând atât pentru a pune în aplicare măsuri de prevenire a atacurilor teroriste, cât și pentru a încuraja integrarea, lupta împotriva radicalizării.

No result

Oamenii în centrul economiei digitale

Conștient de potențialul său de creștere și de crearea de locuri de muncă, suntem lideri în eforturile de a crea un mediu în care economia digitală poate să prospere, să ofere consumatorilor o gamă mai largă și să promoveze incluziunea socială.

No result

Oportunități pentru tinerii europeni

Vrem să dăm putere tinerilor antreprenori ai viitorului, să investim în programe educaționale care să le învețe abilitățile de care au nevoie într-o piață a muncii în evoluție și să înlăture obstacolele în calea introducerii de noi idei inovatoare pe piață.

No result

Sprijin pentru fermierii noștri

Ne angajăm să consolidăm o PAC durabilă, competitivă și echitabilă, astfel încât fermierii noștri să poată continua să producă alimente de înaltă calitate în condiții echitabile și astfel încât să putem păstra zonele noastre unice rurale.

No result

Un acord echitabil pentru Europa

Modul european de viață se confruntă cu noi provocări: concurența bazată pe standarde sociale și de mediu scăzute în țările terțe, evoluții în modul în care lucrăm prin evoluții digitale, practici de evitare a impozitelor. Economia de piață socială este încă cea mai potrivită pentru a răspunde la acestea.

No result

Documente de poziție

publicatii 01.10.2012

20 years of the 'Four Freedoms' of the Single Market

The end of 2012 marked the 20th anniversary of the Single European Market : 20 years of free...

Ce ne propunem

Buget, agricultură și fonduri regionale

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE

Afaceri juridice şi afaceri interne

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE

Economie, locuri de muncă și mediu

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE