Οι προτεραιότητές μας

Ο κόσμος αλλάζει ριζικά: ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, δημογραφική ανάπτυξη, νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν την Ευρώπη, σε τέτοιο σημείο ώστε το ευρωπαϊκό σχέδιο να αμφισβητείται τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κριθεί από την ικανότητά της να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της. Έχουμε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο σε θέματα σημαντικά για τους Ευρωπαίους: διασφάλιση των συνόρων μας, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενίσχυση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει και παραμένουμε φιλόδοξοι και θα παραμείνουμε.

Οι θέσεις μας