committee

Pravna pitanja

Zaštita europskog prava i zaštita prava Europljana

Njegove ostale odgovornosti obuhvaćaju Statut zastupnika i Pravilnik o osoblju, u kojem se, među ostalim, razmatraju povlastice i imuniteti uz provjeru zastupničkih mandata. Odbor također usvaja mjere koje se odnose na pravosudnu i upravnu suradnju u građanskim stvarima, radi na pitanjima odgovornosti prema okolišu i sankcijama za kaznena djela protiv okoliša te se brine oko toga da su prava i ovlasti Europskog parlamenta zaštićeni s pravnog stajališta.

Kad je riječ o intelektualnom vlasništvu Odbor snažno potiče promjene propisa EU-a o žigovima, poslovnim tajnama i budućnosti autorskih prava kako bi se njima zadovoljile potrebe europskih poduzeća i građana. U vezi s pravom trgovačkih društava, njegov je glavni prioritet jamčenje da novi propisi o nesolventnosti izdrže provjeru kojoj se podvrgavaju te da novi prijedlozi o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom podupru rastući broj MSP-ova u Europi.

Odbor istodobno zadržava svoju pozornost na građanima, obiteljima i poduzećima posredstvom predstojeće revizije privatnog međunarodnog prava koje se odnosi na pitanja bračnih odnosa i pitanja roditeljske odgovornosti (uključujući otmicu djece) te na sporove male vrijednosti.

I naposljetku, Odbor pomaže Parlamentu da oblikuje mišljenje o nizu vrlo tehničkih pitanja povezanih sa zakonodavstvom, doprinosom nacionalnih parlamenata i obranom interesa Parlamenta na sudu.

Drugi srodni sadržaj