committee

Õigus

Kaitsta Euroopa õigust ja eurooplaste õigusi

Õiguskomisjoni ülejäänud kohustuste hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus ja Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, mis muu hulgas käsitlevad privileege ja puutumatust, samuti liikmete volituste kontrollimist. Õiguskomisjon võtab vastu ka õigusalast koostööd ja halduskoostööd tsiviilasjades puudutavad meetmed, tegeleb keskkonnaalase vastutuse ja sanktsioonidega keskkonnakuritegude korral ning tagab Euroopa Parlamendi õiguste ja eesõiguste juriidilise kaitse.

Intellektuaalomandi valdkonnas pingutab komisjon tõsiselt selle nimel, et ELi kaubamärgieeskirju, ärisaladusi ja autoriõigusi muudetaks vastavalt Euroopa äriühingute ja kodanike vajadustele. Äriühinguõiguse valdkonnas on põhieesmärk tagada, et uued maksujõuetuseeskirjad läbivad edukalt kontrolli ning et uued ühe osanikuga osaühinguid käsitlevad ettepanekud toetavad Euroopa aina arvukamaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid.

Samal ajal keskendub õiguskomisjon kodanikele, perekondadele ja äriühingutele, et vaadata peagi läbi abieluasju ja vanemliku vastutuse (sealhulgas lapseröövi) küsimusi käsitlev rahvusvaheline eraõigus ning väiksemate nõuete menetlus.

Samuti aitab õiguskomisjon kujundada parlamendil arvamuse terves hulgas väga tehnilistes küsimustes, mis käsitlevad õigusakte, liikmesriikide parlamentide panust ning Euroopa Parlamendi huvide kaitset kohtus.

Recent activities

Muu seotud teave