committee

Teisės reikalai

Europos Sąjungos teisės ir europiečių teisių apsauga

Komitetas taip pat atsakingas už Europos Parlamento narių statutą ir Tarnybos nuostatus, kuriuose, be kita ko, aptariamos privilegijos ir imunitetas, taip pat patikrinami narių įgaliojimai. Komitetas taip pat priima priemones, susijusias su teisminiu ir administraciniu bendradarbiavimu civilinės teisės klausimais, sprendžia atsakomybės už žalą aplinkai ir sankcijų už nusikaltimą aplinkai klausimus ir užtikrina, kad teisiniu požiūriu būtų apsaugotos Europos Parlamento teisės ir prerogatyvos.

Kalbant apie intelektinę nuosavybę, Komitetas deda daug pastangų siekdamas užtikrinti, kad ES prekių ženklų, komercinių paslapčių ir autorių teisių ateities taisyklių pakeitimai atitiktų Europos Sąjungos įmonių ir piliečių poreikius. Kalbant apie bendrovių teisę, svarbiausias Komiteto prioritetas yra užtikrinti, kad po patikrinimo naujos taisyklės dėl nemokumo toliau būtų tinkamos taikyti ir tai, kad nauji pasiūlymai dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių būtų palankūs augančiam Europos Sąjungos MVĮ skaičiui.

Kartu komitetas toliau skiria didelį dėmesį piliečiams, šeimoms ir įmonėms užsibrėžęs peržiūrėti privatinės tarptautinės teisės nuostatas dėl santuokos klausimų ir tėvų atsakomybės klausimų (įskaitant vaiko pagrobimą) ir dėl ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

Galiausiai komitetas padeda Parlamentui parengti nuomonę dėl daugelio labai techninio pobūdžio klausimų, susijusių su teisėkūra, nacionalinių parlamentų indėliu ir Parlamento interesų gynimu teisme.

Recent activities

Kitas susijęs turinys