committee

Afaceri juridice

Salvgardarea legislației europene și protejarea drepturilor europenilor

Printre alte responsabilități se numără Statutul deputaților și Statutul personalului, care se ocupă, printre altele, de privilegiile și imunitățile, precum și de verificarea acreditărilor deputaților. De asemenea, comisia adoptă măsuri referitoare la cooperarea judiciară și administrativă în materie civilă, se ocupă de răspunderea în materie de mediu și de sancțiunile împotriva infracțiunilor de mediu și se asigură că drepturile și prerogativele Parlamentului European sunt protejate din punct de vedere juridic.

În ceea ce privește proprietatea intelectuală, comisia depune eforturi susținute pentru a se asigura că modificările aduse normelor UE privind mărcile comerciale, secretele comerciale și viitorul drepturilor de autor răspund nevoilor întreprinderilor și cetățenilor europeni. În ceea ce privește dreptul societăților comerciale, prioritatea sa principală este de a se asigura că noile norme privind insolvența rezistă la control, iar noile propuneri privind societățile cu răspundere limitată cu asociat unic sprijină numărul tot mai mare de IMM-uri din Europa.

În același timp, comisia continuă să se concentreze asupra cetățenilor, familiilor și întreprinderilor prin revizuirea iminentă a dreptului internațional privat în materie matrimonială și de responsabilitate parentală (inclusiv răpirea de copii), precum și a procedurii privind cererile cu valoare redusă.

În cele din urmă, comisia ajută Parlamentul să își formeze o opinie cu privire la o serie de aspecte foarte tehnice legate de legislație, de contribuția parlamentelor naționale și de apărarea intereselor Parlamentului în instanță.

Justiția își poartă balanța, legată la ochi

Recent activities

Conținut conex