committee

Afaceri juridice

Protejarea legislației europene și protejarea drepturilor europenilor

Printre celelalte responsabilități ale comisiei se numără Statutul deputaților și Statutul funcționarilor, documente care vizează privilegiile și imunitățile, precum și verificarea prerogativelor deputaților, printre altele. Comisia adoptă, de asemenea, măsuri referitoare la cooperarea judiciară și administrativă în materie civilă, la răspunderea pentru mediul înconjurător și sancțiunile aplicate infracțiunilor împotriva mediului și garantează că drepturile și prerogativele Parlamentului European sunt protejate din punct de vedere juridic.

În ceea ce privește proprietatea intelectuală, comisia depune eforturi susținute pentru a garanta că modificările aduse normelor UE privind mărcile comerciale, secretele comerciale și viitorul drepturilor de autor răspund nevoilor întreprinderilor și cetățenilor europeni. În ceea ce privește dreptul societăților comerciale, prioritatea principală a comisiei este să asigure că noile norme în materie de insolvență îndeplinesc cerințele, iar noile propuneri privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic sprijină numărul tot mai mare de IMM-uri din Europa.

În același timp, comisia își menține accentul pus pe cetățeni, familii și întreprinderi prin reexaminarea iminentă a dreptului internațional privat în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (inclusiv răpirea de copii), precum și prin procedura privind cererile cu valoare redusă.

În fine, comisia ajută Parlamentul să își facă o părere cu privire la o serie de chestiuni foarte tehnice legate de legislație, la contribuția parlamentelor naționale și la apărarea intereselor Parlamentului în instanță.

Recent activities

Conținut conex