committee

Juridische zaken

Bescherming van het EU-recht en de rechten van de burgers

De commissie houdt zich onder andere bezig met het Statuut van de ambtenaren en het Statuut van de leden van het Europees Parlement. Hierin zijn onder andere de voorrechten en van de leden geregeld en worden de geloofsbrieven van de leden gecontroleerd. De commissie bevordert bovendien rechterlijke en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken, behandelt aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten en waarborgt dat de rechten en prerogatieven van het Europees Parlement vanuit juridisch oogpunt worden gewaarborgd.

De commissie wil ervoor zorgen dat Europese bedrijven niet worden overbelast met administratieve rompslomp op het gebied van zorgvuldigheidseisen en niet-financiële rapportage voor ondernemingen. Voor de regulering van artificiële intelligentie is het prioriteit dat de mens voorop staat en het duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze technologie.

De commissie richt met internationaal privaatrechtelijke procedures omtrent huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en voogdijrechten (met inbegrip van kinderontvoering) en procedures voor geringe vorderingen van burgers, gezinnen en bedrijven.

De commissie ondersteunt ook het Europees Parlement bij het vormen van een advies over technische kwesties in verband met wetgeving. Bovendien verdedigt de commissie de belangen van het Europees Parlement in de rechtbank.

Kort samengevat zet de commissie zich in voor de bescherming van het Europees recht, de bevordering van zakelijke en technologische innovatie en de bescherming van de belangen en rechten van de Europese burgers.

Gerechtigheid draagt haar weegschaal, geblinddoekt

Andere gerelateerde inhoud