committee

Juridische zaken

Waarborging van Europees recht en bescherming van rechten van burgers

Andere bevoegdheden van de commissie omvatten het statuut van de leden en het statuut van de ambtenaren die betrekking hebben op de voorrechten en immuniteiten, evenals het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden. De commissie keurt bovendien maatregelen goed betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken, behandelt aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten en waarborgt dat de rechten van het Europees Parlement vanuit juridisch oogpunt worden gewaarborgd.

Wat intellectueel eigendom betreft zet de commissie zich in voor hervorming van de EU-regelgeving inzake merkenrecht en bedrijfsgeheimen, en de toekomstige ontwikkeling van het auteursrecht, zodat deze aansluiten op de behoeften van Europese bedrijven en burgers. Op het gebied van vennootschapsrecht is haar topprioriteit ervoor te zorgen dat de nieuwe insolventieregeling standhoudt, en de behandeling van nieuwe voorstellen over besloten eenmansvennootschappen, ter ondersteuning van het groeiende aantal MKB in Europa.

Tegelijkertijd blijft de commissie gericht op burgers, gezinnen en bedrijven. Zo houdt zij zich bezig met de herziening van het internationaal privaatrecht ten aanzien van huwelijkszaken en de ouderlijke verantwoordelijkheid (waar ook kinderontvoering onder valt), en de procedure voor geringe vorderingen.

Tot slot helpt de commissie het Parlement een standpunt in te nemen ten aanzien van een aantal zeer technische zaken rondom wetgeving, inbreng van de nationale parlementen en verdediging van de belangen van het Parlement voor de rechter.

Recent activities

Andere gerelateerde inhoud