committee

Affarijiet Legali

Is-salvagwardja tal-liġi Ewropea u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-Ewropej

Ir-responsabbiltajiet l-oħra tiegħu jinkludu l-Istatut għall-Membri u r-Regolamenti tal-Persunal, li jeżamina l-privileġġi u l-immunitajiet flimkien mal-verifika tal-kredenzjali tal-Membri, fost affarijiet oħra. Il-Kumitat jadotta wkoll miżuri relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja u amministrattiva fi kwistjonijiet ċivili, jittratta r-responsabbiltà ambjentali u s-sanzjonijiet kontra l-kriminalità ambjentali u jiżgura li d-drittijiet u l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew jiġu protetti minn perspettiva legali.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-proprjetà intellettwali, il-kumitat qed jimbotta b’saħħa biex jiġu żgurati bidliet fir-regoli tat-trademark tal-UE, is-sigrieti kummerċjali u l-futur tad-drittijiet tal-awtur li jissodisfaw il-ħtiġijiet tan-negozji u taċ-ċittadini Ewropej. F'dak li għandu x'jaqsam mal-liġi tal-kumpaniji, il-prijorità ewlenija tiegħu tiżgura li jkun hemm skrutinju tar-regoli l-ġodda dwar l-insolvenza, u proposti ġodda dwar kumpaniji b'responsabbiltà limitata b'membru uniku li jappoġġaw l-għadd dejjem jikber ta' SMEs.

Fl-istess ħin, il-kumitat qed iżomm l-attenzjoni tiegħu fuq iċ-ċittadini, il-familji u n-negozji bir-reviżjoni imminenti tal-liġijiet internazzjonali privati dwar kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri (inkluż il-ħtif tat-tfal), u l-proċedura għal talbiet żgħar.

Fl-aħħar nett, il-kumitat jgħin lill-Parlament jifforma opinjoni dwar għadd ta' kwistjonijiet tekniċi ħafna rigward il-leġiżlazzjoni, il-kontribut mill-parlamenti nazzjonali u d-difiża tal-interessi tal-Parlament fil-qorti.

Committee picture

Kontenut relatat

Libertà tal-Kemm [nid:44933]
news
Aqra aktar

1 / 1