committee

Juridiskie jautājumi

Eiropas tiesību un pilsoņu tiesību aizsardzība

Komitejai ir dažādi pienākumi, tostarp atbildība par Deputātu nolikumu un Civildienesta noteikumiem, kuros apskatīts jautājums par privilēģijām un imunitāti, kā arī deputātu pilnvaru pārbaude un citi jautājumi. Turklāt komiteja arī veic pasākumus, lai veicinātu tiesu iestāžu un valsts pārvaldes sadarbību civillietās, risinātu jautājumus saistībā ar atbildību par vidi un sankcijām par noziegumiem pret vidi, kā arī nodrošinātu Eiropas Parlamenta tiesību un prerogatīvu aizsardzību no juridiskā viedokļa.

Komiteja ir apņēmusies nodrošināt, lai Eiropas uzņēmumi netiktu pārslogoti ar pārmērīgu birokrātiju jautājumos par pienācīgu izpēti (angl.due diligence) un uzņēmumu nefinanšu pārskatu sniegšanu. Attiecībā uz mākslīgā intelekta regulējumu – tā galvenais mērķis ir nodrošināt uz cilvēku vērstu pieeju un rūpīgi izskatīt atbildības jautājumus.

Komiteja koncentrējas uz iedzīvotājiem, ģimenēm un uzņēmumiem starptautisko privāttiesību jautājumos attiecībā uz laulības lietām, vecāku atbildību un aizgādības tiesībām (tostarp bērnu nolaupīšanu) un maza apmēra prasību procedūrām.

Tā arī palīdz Parlamentam sagatavot atzinumu par tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiesību aktiem un aizstāv Parlamenta intereses tiesā.

Kopumā komitejas uzdevums ir aizsargāt Eiropas tiesības, veicināt inovāciju uzņēmējdarbības un tehnoloģijas jomā un gādāt par Eiropas iedzīvotāju interešu un tiesību ievērošanu.

Justice carrying her scales, blindfolded

Cits saistītais saturs

Vārda brīvība [nid:44933]
news
Lasīt vairāk

1 / 1