Prawo Daphne dla lepszej ochrony dziennikarzy

27.02.2024 10:08

Prawo Daphne dla lepszej ochrony dziennikarzy

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Ochrona dziennikarzy

Niestrudzone wysiłki Grupy EPL przynoszą teraz efekty: Parlament Europejski przyjmie dziś w końcu "ustawę Daphne", upamiętniającą odważną maltańską dziennikarkę, która została zamordowana z powodu prowadzonych przez nią dochodzeń. "Dziś spełniamy naszą obietnicę, aby lepiej bronić dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed tymi, którzy chcą ich uciszyć. Dzięki temu nowemu prawu UE chroni dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed bezpodstawnymi i obraźliwymi sprawami sądowymi" - mówi Magdalena Adamowicz, negocjatorka Grupy EPL w sprawie ustawy, która ma na celu zapobieganie nadużywaniu systemów prawnych przez tych, którzy składają strategiczne pozwy przeciwko udziałowi publicznemu (SLAPP).

Nowa ustawa ustanawia minimalne standardy ochrony osób zaangażowanych w partycypację publiczną. Zapewnia silne zabezpieczenia przed ewidentnie nieuzasadnionymi i stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi o skutkach transgranicznych. Państwa członkowskie będą mogły nakładać kary na tych, którzy nadużywają systemu prawnego dla własnych korzyści. Ponadto powód będzie musiał ponieść wysokie koszty takich postępowań, które są często wykorzystywane jako broń do zastraszania dziennikarzy. "Zdecydowane działania legislacyjne są dziś potrzebne, ponieważ zbyt długo byliśmy ślepi na praktykę kneblowania dziennikarzy i obrońców praw człowieka" - podkreśla Adamowicz. Nowa ustawa przewiduje również przyspieszone rozpatrywanie niektórych spraw SLAPP i możliwość ich wcześniejszego oddalenia, co skróci długie i kosztowne postępowania sądowe oraz zmniejszy cierpienie ofiar.

"To głosowanie jest kamieniem milowym i wyrazem naszej determinacji jako Parlamentu Europejskiego, aby chronić nasze demokracje oraz wolne i otwarte społeczeństwa. Nie jest to jednak koniec naszych wysiłków. Będziemy nadal z niesłabnącą uwagą monitorować wdrażanie prawa w państwach członkowskich, a także ogólne warunki funkcjonowania wolnych i niezależnych mediów" - podsumowuje.

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 178 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat