committee

Pravne zadeve

Varstvo evropskega prava in pravic državljanov

Odbor ima različne pristojnosti, vključno s statutom poslancev in kadrovskimi predpisi, v zvezi s privilegiji in imunitetami, preverjanjem veljavnosti mandatov poslancev in podobno. Poleg tega sprejema ukrepe za spodbujanje pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah, se spoprijema z okoljsko odgovornostjo in sankcijami proti okoljskemu kriminalu ter s pravnega vidika ščiti pravice in pristojnosti Evropskega parlamenta.

Odbor si prizadeva, da evropska podjetja ne bi bila preveč obremenjena z birokracijo v smislu obveznosti skrbnega pregleda in nefinančnega poročanja podjetij. Kar zadeva regulacijo umetne inteligence, je njegov glavni cilj doseči pristop, osredotočen na človeka, in skrbno preučiti vprašanja odgovornosti.

Odbor se osredotoča na državljane, družine in podjetja v zadevah mednarodnega zasebnega prava o zakonskih sporih, starševski odgovornosti in pravicah do varstva in vzgoje (vključno z ugrabitvijo otroka) ter postopkih v sporih majhne vrednosti.

Prav tako pomaga Parlamentu pri opredelitvi glede tehničnih vprašanj v zvezi z zakonodajo in brani njegove interese na sodišču.

Odbor si prizadeva za zaščito evropskega prava, spodbujanje poslovnih in tehnoloških inovacij ter varovanje interesov in pravic evropskih državljanov.

Pravičnost z zavezanimi očmi, ki nosi svojo tehtnico

Ostali povezani dokumenti

Zaščita novinarjev
news
Dodatne informacije
Svoboda govora [nid:44933]
news
Dodatne informacije

4 / 4