committee

Pravne zadeve

Varovanje evropske zakonodaje in varstvo pravic Evropejcev

Njegove druge pristojnosti vključujejo statut za poslance in kadrovske predpise, ki med drugim obravnavajo privilegije in imunitete ter preverjanje pooblastil poslancev. Odbor sprejema tudi ukrepe v zvezi s pravosodnim in upravnim sodelovanjem v civilnih zadevah, se ukvarja z okoljsko odgovornostjo in sankcijami za okoljska kazniva dejanja ter zagotavlja pravno zaščito pravic in pristojnosti Evropskega parlamenta.

Na področju intelektualne lastnine si odbor močno prizadeva, da bi spremembe pravil EU o blagovnih znamkah, poslovnih skrivnostih in prihodnosti avtorskih pravic ustrezale potrebam evropskih podjetij in državljanov. Na področju prava gospodarskih družb je glavna prednostna naloga odbora zagotoviti, da bodo nova pravila o insolventnosti vzdržala pregled, novi predlogi o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom pa podpirajo vse večje število evropskih malih in srednje velikih podjetij.

Hkrati se odbor še naprej osredotoča na državljane, družine in podjetja, saj se obeta pregled mednarodnega zasebnega prava na področju zakonskih zvez in starševske odgovornosti (vključno z ugrabitvijo otrok) ter postopka v sporih majhne vrednosti.

Odbor pomaga Parlamentu pri oblikovanju mnenja o številnih zelo tehničnih vprašanjih v zvezi z zakonodajo, prispevki nacionalnih parlamentov in obrambo interesov Parlamenta na sodišču.

Pravičnost z zavezanimi očmi, ki nosi svojo tehtnico

Ostali povezani dokumenti

Zaščita novinarjev
news
Dodatne informacije
Svoboda govora [nid:44933]
news
Dodatne informacije

3 / 3