Public Tenders

Šiuo metu nevyksta nė vienas didesnės vertės ELP frakcijos viešasis konkursas.