committee

Visuomenės sveikata

Padaryti visuomenės sveikatą Europos prioritetu

Mes nuosekliai raginame sukurti Europos sveikatos sąjungą, kuri duotų realios naudos ES piliečiams. Šis pakomitetis padeda mums priartėti prie šio tikslo.

Daugiausia dėmesio skiriame ES sveikatos politikos stiprinimui, vaistų ir medicinos priemonių stygiui, ligų gydymui ir prevencijai, tiekimo grandinės atsparumui ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, siekdami, kad ES būtų geriau pasirengusi būsimoms sveikatos krizėms.

Be to, labai svarbu užtikrinti, kad Europos pacientai galėtų gauti įperkamų vaistų ir laisvai judėti ES.

Mes taip pat prižiūrime Europos vaistų agentūros ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro darbą.

Pakomitetis taip pat tvarko su teisėkūra nesusijusius dokumentus. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas išlieka atsakingas už pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų nagrinėjimą ir balsavimą dėl jų.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Kitas susijęs turinys