committee

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Parama ūkininkams ir apsirūpinimo maistu apsauga

Apsirūpinimas maistu ir ilgalaikis ES žemės ūkio atsparumas yra svarbiausi ELP frakcijos ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narių prioritetai. Siekiame teisingo žaliojo kurso, kuris būtų ekologiškai, socialiai ir ekonomiškai tvarus.

ELP frakcija kovoja už tvirtesnę ES žemės ūkio politiką, kuri turėtų tinkamą finansavimą ir naujus tvarius bei efektyvius metodus, kad būtų galima išsaugoti vietos maisto produktų gamybą Europos šeimos ūkiuose ir remti jaunus ūkininkus siekiant užtikrinti būsimą Europos maisto produktų gamybą. Mūsų maisto gamybos atsparumo didinimas yra labai svarbus dabar, kai Rusijos Ukrainoje pradėtas karas lėmė neramumus ir netikrumą visoje maisto grandinėje.

Be veiklos teisėkūros srityje, komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija ir Taryba bei kartu su kitomis ES institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat prižiūri BŽŪP įgyvendinimą ir svarsto kitus klausimus.

Vyras kviečių lauke stovi priešais traktorių

Kitas susijęs turinys

Related Position Papers