Karjera

Jeigu galvojate apie darbą vis glaudesnėje Europos Sąjungoje, galbūt Jus sudomintų darbas ELP frakcijoje.

Įdarbiname ir suteikiame galimybę tobulėti pareigingiems ir tikslo siekiantiems žmonėms, kurie jaučia pareigą prisidėti prie Europos Sąjungos plėtros ir skatinti politinę integraciją Europoje. Mūsų darbas yra aptarnauti didžiausios ir įtakingiausios Europos Parlamente (EP) – ELP- frakcijos narius.

Atsakingi ir aukštos kvalifikacijos mūsų darbuotojai padeda EP nariams, atsižvelgdami į Frakcijos ir EP darbotvarkes. Įdarbiname politinius patarėjus, turinčius ekspertinių žinių apie sudėtingą Europos Sąjungos veikimą, ir komunikacijos specialistus, kurie užtikrina, kad frakcijos žinutė pasiektų tiek tradicinius, tiek internetinius kanalus. Tuo tarpu, vidinėje organizacijoje dirbantys kolegos (žmogiškųjų išteklių, finansų ir IT) teikia mums šiuolaikines priemones, kurių mums reikia efektyviam ir veiksmingam darbui.

Mūsų kolegos yra iš visų ES valstybių narių bei šalių kandidačių. ELP frakcijoje dirba apie 300 nuolatinių darbuotojų ir sutartininkų, kurie yra Europos viešosios tarnybos dalis.

 

Du darbuotojai, vilkintys darbuotojų marškinėlius, rankose laiko ELP frakcijos balionus Parlamento Atvirų durų dieną

Mūsų darbuotojus sudaro:

Laikinieji tarnautojai

Dauguma mūsų darbuotojų yra laikinieji tarnautojai, turintys sutartis neribotam laikotarpiui, įdarbinti atrankos tvarka, apimančia testus raštu ir žodžiu. Žemiau skelbiame šioms pareigybėms skirtas laisvas darbo vietas.

Sutartininkai

Frakcija turi tam tikrą sutartininkų skaičių. Paprastai šie kolegos įdarbinami iš rezervo sąrašo, sudaryto po išsamių pokalbių prieš atrankos komitetą. Maksimali sutarties trukmė yra šeši metai.

Valstybės tarnautojai

Tarp nuolatinių darbuotojų yra nedidelė valstybės tarnautojų dalis iš ES institucijų, visų pirma Europos Parlamento, kurie yra perkelti į mūsų frakciją.

Mūsų sekretoriatas yra politinė administracija, kurios tikslas - pasiekti aukščiausius profesinius standartus. Mes džiaugiamės mūsų darbuotojų kultūrine įvairove. Mes dirbame tarptautinėje aplinkoje ir beveik visada daugiau nei viena kalba. Mes stengiamės ugdyti kolegų atsakomybės jausmą ir kurti bendradarbiavimo aplinką. Darbuotojams siūlome profesinį tobulinimą jų asmeniniam tobulėjimui.

 

Laisvų darbo vietų sąrašas

Skaitykite šio puslapio   anglišką versiją  , jei norite sužinoti apie laisvas darbo vietas

Užkulisiai

Pasižvalgykite, kas vyksta užkulisiuose – iš šių Europos Parlamento narių nuotraukų mažiau oficialioje aplinkoje pamatysite, kad kasdienis EP nario darbas apima daugiau, nei debatai, balsavimas ar komitetų posėdžiai. Pamatysite ir kaip mūsų sekretoriatas EP nariams padeda atlikti jų darbą.