Mūsų broliškos organizacijos

Mūsų fondai ir tinklai siekia savo darbu prisidėti ne tik teisėkūros srityje, bet ir užmegzti ryšius su kitais panašiai mąstančiais žmonėmis ES ir už ES ribų, plėsti erdvę dialogui, kurioje galėtų klestėti centro dešinės idėjos. Kiekvienas iš mūsų fondų ir tinklų turi savo konkrečią misiją ir yra savarankiškai valdomi, kad vykdytų savo strateginius tikslus.

European ideas network image

European Ideas Network

Europos idėjų tinklas yra atvira ir visą Europą apimanti idėjų laboratorija, padedanti naujai pažvelgti į pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjungos šalys. Šis tinklas, įsteigtas nuo 2002 metų, apjungia daugiau nei 600 aktyvių narių, politikos ir nuomonės formuotojų visoje Europos Sąjungoje. EIT vienija politikus, verslininkus, akademikus, politikos patarėjus, idėjų laboratorijos dalyvius, žurnalistus ir pilietinės visuomenės atstovus, puoselėjančius vieningos Europos idėją, ir taip pat partijai nepriklausančius ekspertus bei komentatorius, besidominčius aktualiais viešosios politikos klausimais.

Robert schuman foundation image

Robert Schuman Foundation

Roberto Šumano fondą 1989 metais įsteigė Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos politikas Egonas Klepšas, tuometinis ELP frakcijos pirmininkas, supratęs būtinybę aktyviai remti demokratiją Europoje. Sudarytas iš ELP narių, Fondas remia demokratiją Vidurio, Pietryčių ir Rytų Europoje, taip pat Lotynų Amerikoje ir Afrikoje. Fondas siūlo jauniems žmonėms, puoselėjantiems centro ir dešiniųjų politinių jėgų propaguojamas vertybes, vieno mėnesio stažuotes Europos Parlamente.

Robert schuman institute image

Robert Schuman Institute

Institutas yra ELP politinei šeimai priklausančių politikų ir partijų Europos švietimo centras, propaguojantis vieningos Europos idėją ir pagrindines ELP vertybes. Nuo 1995 m. jis šviečia ir rengia mokymus aktyviems būsimiems ELP šeimai priklausančių partijų politikams, taip pat organizuoja konferencijas svarbiais regioniniais klausimais.