Mūsų nuostatos

Demokratija ir taika Europoje reikalauja kasdienių pastangų ir neturėtų būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Europai iššūkį meta gobalizacija, protekcionizmas ir prekybos karai, terorizmas ir kitos grėsmes mūsų gyvenimo būdui iš išorės. Jai taip pat netrūksta vidinių iššūkių – tai prieš Europą nusiteikę asmenys, kurie nebetiki, kad ES projektas yra geriausias sprendimas siekiant užtikrinti taiką ir demokratiją žemyne, kaip kad buvo po Antrojo pasaulinio karo. Pasaulyje, kuriame nei viena valstybė narė nėra pajėgi viena atlaikyti jos ateitį įtakosiančių sprendimų svorio, Europa turi dar kartą parodyti stiprybę ir apginti savo vertybes. Kad tai padarytume, mes turime išlaikyti Europos Sąjungą kartu. Mes taip pat turime dirbti vardan geresnės ir ambicingesnės Europos.

 

Europos saugumo paktas

Ateitį kurianti Europa

Žmonėms svarbi Europa

Žmones vienijanti Europa

Saugios sienos - saugi Europa

Organizuotam nusikalstamumui reikia bendro Europos atsako

Energetinio saugumo ir svarbiausių žaliavų vizija

ES verslumo ir MVĮ įgalinimas

Europos ūkininkų susitarimas

Socialinės rinkos ekonomikos, kuriai rūpi, kūrimas

Prekybos susitarimų, kuriais siekiama apsaugoti mūsų europietišką gyvenimo būdą, rėmimas

Nutraukti smurtą prieš moteris

Tikros Europos sveikatos sąjungos kūrimas

Palaikyti Ukrainą

Ekonomikos ir socialinis atsigavimas ir naujos ES biudžeto taisyklės

"Žaliojo sandorio" pritaikymas visiems

Stipresnė Europa pasaulyje

Saugios ir konkurencingos skaitmeninės aplinkos taisyklės

Vartotojų politika ekologiško ir skaitmeninio perėjimo laikotarpiu

Europos demokratija: bendros vertybės, taisyklės ir teisės