Mūsų nuostatos

Demokratija ir taika Europoje reikalauja kasdienių pastangų ir neturėtų būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Europai iššūkį meta gobalizacija, protekcionizmas ir prekybos karai, terorizmas ir kitos grėsmes mūsų gyvenimo būdui iš išorės. Jai taip pat netrūksta vidinių iššūkių – tai prieš Europą nusiteikę asmenys, kurie nebetiki, kad ES projektas yra geriausias sprendimas siekiant užtikrinti taiką ir demokratiją žemyne, kaip kad buvo po Antrojo pasaulinio karo. Pasaulyje, kuriame nei viena valstybė narė nėra pajėgi viena atlaikyti jos ateitį įtakosiančių sprendimų svorio, Europa turi dar kartą parodyti stiprybę ir apginti savo vertybes. Kad tai padarytume, mes turime išlaikyti Europos Sąjungą kartu. Mes taip pat turime dirbti vardan geresnės ir ambicingesnės Europos.

 

Kitas susijęs turinys