committee

Mokesčiai

Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto įsteigtas Mokesčių (FISC) pakomitetis nagrinės su mokesčiais susijusius klausimus.

PPE frakcija tikisi, kad svarbūs klausimai, pavyzdžiui, skaitmeninio pasaulio apmokestinimas, turės įtakos pakomitečio darbui. Šiuo metu įmonių apmokestinimas labai priklauso nuo fizinio buvimo, o tai neatitinka skaitmeninės eros, kurioje gyvename, tikslų. Idealiu atveju mums reikia tarptautinio bendradarbiavimo EBPO, kad būtų rastas nuoseklus apmokestinimo būdas, pavyzdžiui, didelėms JAV technologijų bendrovėms, tokioms kaip „Google“, „Amazon“, „Facebook“ ir „Apple“, tačiau turėtume būti pasirengę rasti sprendimą Europos Sąjungoje, jei nebus pasiektas platesnis tarptautinis susitarimas. Pakomitetis taip pat ypatingą dėmesį skirs kovai su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu bei finansiniam skaidrumui apmokestinimo tikslais.

Mokesčių pakomitetį sudaro 30 narių, iš kurių 8 priklauso PPE frakcijai.

FISC