committee

Mokesčiai

Kova su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu

Prie Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto įsteigtas Mokesčių (FISC) pakomitetis yra atsakingas už su mokesčiais susijusius klausimus, o jo įgaliojimai skirti kovai su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu.

Sąžininga, lojali ir skaidri mokesčių konkurencija yra labai svarbi siekiant skatinti konkurencingumą bendrojoje rinkoje, kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Rengdamas ekspertų klausymus, diskusijas su ministrais ir nacionalinių parlamentų nariais, faktų nustatymo misijas ir rekomendacijas, šis pakomitetis nenuilstamai dirba kovodamas su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu.

Vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų buvo remti EBPO vadovaujamą naują pasaulinį susitarimą dėl pelno mokesčio, kuriuo siekiama užtikrinti, kad tarptautinės įmonės mokėtų mokesčius ten, kur jos gauna pelną, o ne tik ten, kur yra jų būstinė, ir nustatyti minimalų 15 proc. įmonių tarifą. Labai svarbu šį susitarimą įgyvendinti proporcingai ir konkurencingai, kad būtų apsaugotas bendrosios rinkos vientisumas.

ELP frakcija buvo lyderė sprendžiant tokius svarbius klausimus kaip skaitmeninio pasaulio apmokestinimas. Šiuo metu mūsų mokesčių sistema labai priklauso nuo fizinio buvimo, o tai nėra tinkama skaitmeniniam amžiui, kuriame gyvename.

FISC