committee

Tarptautinė prekyba

Sąžininga prekybos politika

Pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas (EP) atlieka lemiamą vaidmenį apibrėžiant ES prekybos politiką ir iš esmės yra jos demokratinė sąžinė. Europos prekybos srities teisės aktai ir tarptautiniai prekybos susitarimai gali būti įgyvendinami tik pritarus EP.

Šis komitetas atsakingas už klausimus, susijusius su Sąjungos bendra prekybos politika ir jos išorės ekonominiais santykiais. Jis tvirtina prekybos susitarimus ir priemones, susijusias su techniniu suderinimu ar standartizacija tose srityse, kurioms taikomos tarptautinės teisės priemonės.

Įsipareigojimas skatinti laisvą ir sąžiningą prekybą

ELP frakcija mano, kad dėl laisvosios prekybos ir globalizacijos gerokai pakilo gyvenimo lygis ir sumažėjo skurdas ES ir visame pasaulyje. Esame įsipareigoję skatinti laisvą ir sąžiningą prekybą ir norime atverti rinkas, kartu užtikrindami vienodas sąlygas. Taip pat norėtume, kad prekyba būtų grindžiama teisinės valstybės principu ir padėtų skleisti pagrindinius demokratijos ir žmogaus teisių principus bei panaikinti skurdą pasaulyje.

Norime užtikrinti skaidrumą ir atvirumą visais prekybos derybų etapais, bet pasisakome už konfidencialumą, jeigu to reikia geriausiems derybų rezultatams pasiekti. Visuose susitarimuose visada užtikrinsime mūsų viešųjų įmonių ir paslaugų apsaugą. Taip pat užtikrinsime teisę saugoti, skatinti ir finansuoti kultūrą ir kultūrų įvairovę bei žiniasklaidos laisvę ir įvairovę, kad galėtume ir toliau tenkinti demokratinius, socialinius ir kultūrinius mūsų visuomenės poreikius.

Recent activities

Kitas susijęs turinys