committee

Tarptautinė prekyba

Sąžininga prekybos politika

Pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas (EP) turi išimtinę kompetenciją kuriant ES prekybos politiką ir iš esmės veikia kaip jos demokratinė sąžinė. Europos prekybos srities teisės aktai ir tarptautiniai prekybos susitarimai gali būti įgyvendinami tik pritarus EP.

Šis komitetas yra atsakingas už reikalus, susijusius su Sąjungos bendra prekybos politika, ir išorės ekonomikos santykius bei reikšmingai prisideda prie atviro ES strateginio savarankiškumo. Pastaraisiais metais mes sėkmingai užtikrinome vienodesnes sąlygas su tarptautiniais konkurentais. Suteikėme galimybę ES tapti pasauline lydere, nesąžiningos konkurencijos atveju kaip paskutinę priemonę nustačius naujas prekybos apsaugos priemones ir naują Kovos su ekonomine prievarta reglamentą, pagal kurį galima imtis atsakomųjų priemonių prieš ekonominio bauginimo praktika besiverčiančius veikėjus.

Įsipareigojimas skatinti laisvą ir sąžiningą prekybą

ELP frakcija mano, kad dėl laisvosios prekybos ir globalizacijos gerokai pakilo gyvenimo lygis ir sumažėjo skurdas ES ir visame pasaulyje. Esame įsipareigoję skatinti laisvą ir sąžiningą prekybą ir norime atverti rinkas, kartu užtikrindami vienodas sąlygas. Taip pat norėtume, kad prekyba būtų grindžiama teisinės valstybės principu ir kad ji padėtų skleisti pagrindinius demokratijos ir žmogaus teisių principus bei panaikinti skurdą pasaulyje.

Norime užtikrinti skaidrumą ir atvirumą visais prekybos derybų etapais, bet pasisakome už konfidencialumą, jeigu to reikia geriausiems derybų rezultatams pasiekti. Visuose susitarimuose visada užtikriname mūsų viešųjų įmonių ir paslaugų apsaugą. Taip pat užtikriname teisę saugoti, propaguoti ir finansiškai remti kultūrinius skirtumus, žiniasklaidos laisvę bei įvairovę. Aplinkos apsauga ir darbo teisės turi būti propaguojamos visame pasaulyje. Taip pat remiame naujų prekybos susitarimų sudarymą, kuomet šios sąlygos gali būti patenkinamos.

Virš išmanųjį telefoną laikančio vyro rankų rodomas virtualus žemėlapis

Recent activities

Kitas susijęs turinys