ELP frakcija yra didžiausia ir seniausia Europos Parlamento politinė grupė. Būdami centro dešinės frakcija, esame pasiryžę sukurti stipresnę ir savimi užtikrintą Europą, kuri tarnautų savo žmonių labui. Mūsų tikslas - sukurti konkurencingesnę ir demokratiškesnę Europą, kurioje žmonės galėtų kurti tokį gyvenimą, kokio jie trokšta.

Sužinokite

ELP grupė
Europos Parlamente

Mūsų įsipareigojimas stipriai Europai

ELP šeima kūrė Europos integracijos istoriją. Šiandien, kai Europa vėl susiduria su iššūkiais, mes ir toliau, brangindami šį palikimą, išliekame ištikimi savo įsitikinimams - vieningai Europai, pagrįstai žmogaus orumo, laisvės, žmogaus teisių, teisinės valstybės, solidarumo ir subsidiarumo principais.

Mes siekiame savarankiškos Europos, besididžiuojančios tiek savo Rytais, tiek Vakarais, tiek mažiausiomis, tiek didžiausiomis šalimis. Mes siekiame ambicingos Europos, kuri saugo ir puoselėja mūsų vertybes, kuria galimybes ir suteikia europiečiams daugiau galių.

Mūsų nuostatos

Economy, jobs & environment working group image

Teisės ir vidaus reikalai

Legal & home affairs working group image

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

Budget, agriculture and regional funding working group image

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas