Užsienio reikalai
Senovinis gaublys stovi ant kolonos
Parlamento komitetai Užsienio reikalai
5 rankos sudaro ratą
Pakomitečiai Žmogaus teisės
Rankos, laikančios ginklą, stambiu planu
Pakomitečiai Saugumas ir gynyba
Burkina Fasas, moteris su mobiliuoju telefonu
Parlamento komitetai Vystymasis
Virš išmanųjį telefoną laikančio vyro rankų rodomas virtualus žemėlapis
Parlamento komitetai Tarptautinė prekyba

Žvilgsnis už Europos ribų

Mūsų išorės politikos darbo grupė atlieka itin svarbų vaidmenį formuojant Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politiką. Ši grupė rengia ataskaitas dėl to, kaip naudojamos Europos Sąjungos lėšos, ir teikia paramą Europos Parlamentui priimant sprendimus dėl tarptautinių susitarimų. Mūsų pastangos reikšmingai prisidėjo prie ES sėkmės apsaugant savo išorės sienas ir mes toliau dirbsime siekdami, kad būtų įsteigta Europos gynybos sąjunga ir liberalizuotas vizų režimas.

Be šių pastangų, Vakarų Balkanų regionas yra pagrindinis mūsų prioritetas. Skatindami reformas, kuriomis siekiama užtikrinti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir garantuoti nepriklausomą teismų sistemą, norime, kad šios valstybės taptų ES dalimi. Mes manome, kad tokios reformos yra būtinos siekiant sukurti stabilias ir klestinčias visuomenes regione ir užtikrinti ilgalaikę taiką bei saugumą visoje Europoje.

Our position

Tikroji pasaulinė lyderė

ES, norėdama užimti pasaulinės lyderės vaidmenį užsienio politikos klausimais, turi sustiprinti savo gebėjimą laikytis vieningos pozicijos. Tai apima perėjimą nuo vieningo sprendimų priėmimo prie sprendimų priėmimo balsų dauguma dėl užsienio politikos reikalų.

Manome, kad Europa turi aktyviai remti žmogaus teises, demokratiją ir pagrindinius ES principus visose politikos kryptyse, turinčiose išorės aspektą, įskaitant vystymosi, migracijos, saugumo, kovos su terorizmu, plėtros ir prekybos sritis.

Europa turėtų ir toliau stiprinti savo saugumą ir siekti sukurti tikrą Europos gynybos sąjungą. Taip pat turime teikti pirmenybę energetiniam saugumui Europoje ir neleisti, kad energija būtų naudojamasi kaip politiniu įrankiu.

Transatlantinė partnerystė, kuri po antrojo pasaulinio karo buvo ilgalaikis taikos ramstis, grindžiamas bendromis vertybėmis ir interesais, trumpuoju laikotarpiu susiduria su daugybe iššūkių ir kliūčių, tačiau ilgalaikiai pagrindai išlieka tvirti ir bendradarbiavimas tarp panašiai mąstančių ES ir JAV išlieka itin svarbus užtikrinant daugiašalę laisvos ir sąžiningos prekybos sistemą.

Norime, kad ES ir toliau siektų įgyvendinti savo įsipareigojimą iki 2030 m. panaikinti ypač didelį skurdą ir liktų pagrindinė pasaulinio vystymosi pagalbos teikėja. ES turėtų teikti pirmenybę pagalbai šalims, kurios pasižymi geru valdymu ir yra įsipareigojusios laikytis demokratijos principų bei gerbti žmogaus teises.

Pasaulinė prekyba ir investicijos

Mūsų tikslas –& kiek įmanoma atviresnė ir sąžiningesnė pasaulinė prekybos sistema, kuri sudarytų sąlygas Europai užmegzti politinius ryšius ir kurti naujas darbo vietas Europos eksporto pramonės šakose.> ES ir toliau turėtų sudaryti laisvus ir sąžiningus prekybos susitarimus, kaip, pavyzdžiui, su Kanada ar Japonija, kurie apsaugo jos aukštus standartus tokiose srityse kaip vartotojų, aplinkos, socialinė ir duomenų apsauga, kad būtų galima atverti rinkas, paskatinti augimą, sumažinti skurdą ir sukurti galimybių europiečiams.

Kaimyninių šalių apsauga

Turime toliau plėtoti konkrečios šalies poreikiams pritaikytas partnerystes pagal Europos kaimynystės politiką, remdamiesi požiūriu „parama pagal pažangą“ ir tvirtinti demokratinius procesus bei teisinės valstybės principą. Mes taip pat turime padėti stabilizuoti šiuos regionus ir priartinti juos prie Europos, kartu atsilaikant prieš Rusijos nuolatines pastangas destabilizuoti mūsų kaimynines šalis ir atkurti įtaką buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse.

Plėtra tapo vienu iš Europos Sąjungos sėkmės pavyzdžių. Kiekvieną šalį kandidatę reikėtų vertinti atskirai pagal jos nuopelnus, kartu atsižvelgiant į tai, ar visapusiškai laikomasi Kopenhagos kriterijų, ir į ES integracijos pajėgumus, kuriuos reikia stiprinti. ES turi atnaujinti savo vidaus sprendimų priėmimo procesus atsižvelgiant į didesnės Sąjungos iššūkius ir naujus geopolitinius iššūkius.

Apibendrinant, mes palaikome Salonikuose prisiimtus įsipareigojimus, ypač Šiaurės Rytų Europoje, kur norime nustatyti tinkamas išankstines plėtros sąlygas. Įgyvendindama šią politiką, ES gali tapti tikra pasauline lydere užsienio politikos klausimais.

Related Position Papers

Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau
Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau
Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau