Traineeship & Programmes

ELP frakcija siūlo išskirtinę galimybę jaunimui - stažuotes frakcijos sekretoriate. Mūsų stažuotės suteiks galimybę daugiau sužinoti apie Europos Parlamentą ir jo veiklą ir įgyti praktinių žinių apie mūsų politinės frakcijos darbą. Stažuotės metu stažuotojų darbą prižiūri mūsų sekretoriato Administratorius.

 

Mes siūlome

Penkių mėnesių apmokamas stažuotes

5 mėnesių stažuotės skirtos ES šalių ir asocijuotųjų šalių bei šalių kandidačių piliečiams. Išimties tvarka stažuotis gali būti priimtas ir ribotas kitų šalių piliečių skaičius.

Į šias stažuotes priimami jaunuoliai, turintys universitetinį išsilavinimą arba užbaigę trejus metus (bent 6 semestrus) universitete arba kitoje lygiavertėje aukštojo mokslo įstaigoje.

ELP frakcija suteikia mėnesinę 1.500 EUR dydžio išmoką pragyvenimo Briuselyje išlaidoms padengti.

Neapmokamas trumpalaikes stažuotes, trunkančias ilgiausiai iki trijų mėnesių (tais atvejais, kai stažuotė yra privaloma universiteto studijų dalis)

Šios stažuotės rengiamos universiteto studentams, kurie dar nėra užbaigę šešių semestrų universitete ir stažuotė jiems yra privaloma studijų dalis. Teikiant paraišką būtina pateikti tai patvirtinantį raštą iš universiteto. Šių stažuočių ELP frakcijoje skaičius yra ribotas.

ELP frakcija savo stažuotojams suteikia privalomą pirminės sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Visi stažuotojai turės galimybę apsilankyti vienoje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre.

ELP frakcija, užtikrindama lygias galimybes, paraiškas stažuotėms ragina teikti jaunuolius su negalia.

Kas gali teikti paraiškas

Tiek mokamai, tiek neapmokamai stažuotei paraišką galite teikti, jei:

 

  • esate Europos Sąjungos valstybės narės arba asocijuotosios šalies ar šalies kandidatės pilietis;
  • labai gerai mokate dvi Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas, iš kurių viena būtų viena iš ES darbo kalbų – anglų, prancūzų arba vokiečių kalba, jei esate iš ES nepriklausančių šalių turėtumėte labai gerai mokėti bent vieną iš ES darbo kalbų (bent B2 lygiu);
  • nesate dar atlikę mokamos stažuotės ES institucijose arba baigę studijas dar nebuvote pradėję dirbti apmokamo darbo
  • Apmokamoms stažuotėms: būtina turėti universitetinį išsilavinimą arba būti užbaigus trejus metus (mažiausiai šešis semestrus) universitete arba lygiavertėje aukštojo mokslo įstaigoje
  • Neapmokamoms stažuotėms: jei nesate užbaigę šešių semestrų universitete, turėsite pateikti pažymą iš universiteto, kurioje nurodyta, kad stažuotę reikalaujama atlikti pagal studijų programą ir nurodyti jos privalomą trukmę.

Kaip teikti paraiškas

Norėdami pateikti paraišką stažuotei, užpildykite mūsų internetinę paraiškos formą.

Svarbi pastaba: Jūs taip pat turėsite kai kuriuos dokumentus, tokius kaip rekomendaciniai laiškai bei diplomų kopijos, parengti iš anksto ir juos prisegti prie užpildytos paraiškos formos.

Daugiau informacijos ieškokite žemiau skelbiamuose kvietimuose teikti paraiškas.

Išsamesnę informaciją apie ELP frakcijos stažuotes rasite taisyklėse.

 

 

Kada teikti paraiškas

STAŽUOTĖS LAIKOTARPISINTERNETINĖ PARAIŠKOS FORMA
vasario–birželio mėn.Bus skelbiama spalis 15 d., paraiškos teikimo terminas lapkritis 15 d. 12:00 (CET) val
rugsėjo–vasario mėn.Bus skelbiama balandžio 15 d., paraiškos teikimo terminas gegužės 15 d. 12:00 (CET) val

Visus klausimus apie stažuotes siųskite:

* Nerašykite tiesiogiai mūsų darbuotojams, nes į tokius laiškus nebus atsakyta.

epp-stages@europarl.europa.eu

Kvietimų teikti paraiškas sąrašas

We have no current vacancies. Please check back later.

 

Dvi moterys šypsosi, žvelgdamos į nešiojamojo kompiuterio ekraną

Jaunųjų parlamentarų Erazmus

Mūsų Young Member’s Network (YMN) įsteigė savo Jaunųjų parlamentarų Erazmus programą dviem tikslais - siekti artimesnio ryšio tarp nacionalinių ir Europos politikų bei sukurti jaunųjų politikų tinklą, kurie drauge kurtų Europos ateitį.

Jaunųjų parlamentarų "Erazmus" programa jauniems ELP giminingų partijų parlamentarams suteikia galimybę patiems pamatyti, kaip veikia Europos Parlamentas ir kaip rengiami ES teisės aktai. Dalyviai praleidžia vieną savaitę Briuselyje, bendradarbiaudami su jaunais EP nariais, atsakingais už tam tikrą sritį, susijusia su jų kasdieniu darbu. Jie dalyvauja frakcijos, komitetų posėdžiuose bei plenarinėse sesijose, susitinka su visuomenės nuomonės formuotojais, sprendimus priimančiais asmenims, rinkėjais ir žurnalistams. Tai unikali galimybė tiek pasidalinti idėjomis, tiek užmegzti asmeninius santykius.

Jei susidomėjote ir norėtumėte pateikti paraišką šiai programai, tiesiog atsiųskite elektroninį laišką šiuo adresu: epp-youngmembers@europarl.europa.eu, ir mes su jumis susisieksime.

ELP frakcijos Jaunųjų parlamentarų tinklas (angl. Young Members Network (YMN)) apmokės jūsų apgyvendinimo ir kelionės išlaidas.

Mokslinių tyrimų stipendija

Mūsų stipendijų programa skirta mokslininkams, kurie domisi krikščioniškosios demokratijos istorija, jos vaidmeniu ir įtaka Europos integracijos procesams ir nori praplėsti savo tyrimą. Kartą per metus skiriama stipendija suteikia galimybę tyrėjams gauti prieigą prie pirminių šaltinių istoriniuose Europos Sąjungos archyvuose Florencijoje, ELP frakcijos archyvuose Briuselyje ir/arba Konrado Adenauerio fonde (KAF) Sankt Augustine prie Bonos.

Jei norėtumėte dalyvauti atrankoje, turite pateikti paraišką iki birželio pabaigos, o mes iki liepos pabaigos jums pranešime apie atrankos rezultatus. Atrinkti pareiškėjai gaus 5000 eurų stipendiją, skirtą padengti išlaidas, susijusias su prieiga prie pirminių šaltinių.

Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie kasmetinę mokslinių tyrimų stipendijų programą, apsilankykite Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Uždaromas stalčius su spalvotais aplankais

Atsiliepimai