committee

Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai

Teisių apsauga Europoje ir už jos ribų

Migracijos ir prieglobsčio taisyklės taip pat priklauso šio komiteto kompetencijai. ELP frakcija reikalauja, kad ES valstybės narės teisingiau paskirstytų ir pasidalytų atsakomybę už prieglobsčio prašytojus, ir ragina Europos Komisiją papildyti esamą sistemą privalomu mechanizmu.

Komitetas taip pat nagrinėja klausimus, susijusius su duomenų apsauga ir privatumu skaitmeniniame amžiuje bei bendrų sienų valdymu. ELP frakcija aktyviai siekia griežtos ES piliečių duomenų apsaugos, taip pat teisinio tikrumo ir pasitikėjimo įmonėmis, siekdama bendro tikslo - didinti ES konkurencingumą. EPP grupės remiamas naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) europiečiams grąžina jų asmens duomenų kontrolę.

Plaktuko, stovinčio ant stovo, vaizdas iš arti

Kitas susijęs turinys