committee

Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai

Teisių apsauga Europos Sąjungoje ir už jos ribų

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas yra atsakingas už pagrindinių teisių apsaugą, jis skatina privatumą ir duomenų apsaugą, be to, sprendžia su migracija ir prieglobsčiu susijusius klausimus.

Kadangi Europa susiduria su migracijos krize, manome, kad būtina sukurti atsakingai parengtą ir veikiančią Europos migracijos politiką. Todėl siekėme, kad būtų priimtas Migracijos paktas, kuriuo stengiamasi užtikrinti greitas ir sąžiningas procedūras pabėgėliams ir ekonominiams migrantams, stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems išvykimams, ir remti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kartu užtikrinant, kad ES atgautų išorės sienų kontrolę.

Komitetas taip pat pirmenybę teikia su duomenų apsauga ir privatumu skaitmeniniame amžiuje susijusiems klausimams, siekiant ES piliečiams užtikrinti patikimą duomenų apsaugą, o įmonėms – teisinį tikrumą ir patikimumą. Pritarėme, kad būtų priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), pagal kurį Europos Sąjungos gyventojams suteikiama galimybė kontroliuoti savo asmens duomenis ir kuris stiprina ES konkurencingumą.

Be to, komitetas sprendžia su bendrų sienų kontrole ir prieglobsčio taisyklėmis susijusius klausimus, siekiant laikytis pagrindinių teisių ir skatinti atsakingą migracijos valdymą. Siekiame sukurti ilgalaikę migracijos valdymo strategiją, kuria būtų užkirstas kelias nuolatiniam pasipiktinimui ir kuri skatintų Europos šalių solidarumą.

Galiausiai komitetas, rengdamas nuomonę techniniais teisės aktų klausimais, bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais ir gindamas Parlamento interesus teisme, atlieka itin svarbų vaidmenį apsaugant piliečių teises.

Plaktuko, stovinčio ant stovo, vaizdas iš arti

Kitas susijęs turinys